Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/11/2023 02:19:35 PM

Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2023-2024

Με την ευκαιρία της παρουσίασης σήμερα του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, ανακοινώνεται η δημοσιοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2023-2024.

Οι έξι εμβληματικές δράσεις του Σχεδίου είναι οι εξής:
1. Σύσταση και λειτουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: Επιδίωξη είναι η συγκέντρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών/Τμημάτων κάτω από την ομπρέλα μιας Αρχής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της Κυβέρνησης για αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογιστική διαχείριση του μεταναστευτικού.
2. Εφαρμογή μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από 1η Ιουλίου 2024, τίθεται σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στόχος της οποίας είναι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, με διεύρυνση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, ώστε, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, να προσφέρουν περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη.
3. Υλοποίηση δράσεων της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής: Μέσα από μια σειρά Σχεδίων και μέτρων, η υλοποίηση των δράσεων της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής δίνει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των κοινωνικό-οικονομικών τους δεδομένων, πρόσβαση σε στέγαση σε προσιτές τιμές.
4. Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης ανάπτυξης γης: Με στόχο τον επανασχεδιασμό και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ανάπτυξης γης, προωθείται η εισαγωγή ενός πιο ευέλικτου πλαισίου αδειοδότησης μέσα από την εφαρμογή 22 μέτρων, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
5. Εξορθολογισμός διαδικασιών διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών: Εφαρμογή σειράς μέτρων που επικεντρώνονται στην αύξηση των ελέγχων των συμβάσεων μίσθωσης, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών και την εισαγωγή ποιοτικών και μετρήσιμων κριτηρίων για την αποδοτικότερη χρήση τους, με αξιοκρατικό και διαφανή τρόπο.
6. Ενίσχυση Πολιτικής Προστασίας και Εθνικών Σχεδίων Έκτακτης Δράσης: Εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών και Ειδικών Σχεδίων για την αποτελεσματική πρόληψη, προετοιμασία και ανταπόκριση σε περιπτώσεις καταστροφών, φυσικών ή/και ανθρώπινων, και η παροχή υπηρεσιών πολιτικής προστασίας στον πληθυσμό.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Δράσης ΥΠΕΣ.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα