Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/05/2022 02:26:58 PM

Προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνιδιοκτησία

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης των πολιτών, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, παρουσιάζει ενημερωτικά δελτία που σχετίζονται με τη συνιδιοκτησία


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat In News-Problems Arising from Co-Ownership.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Problems Arising from Co-Ownership.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενημερωτικό δελτίο---.Συνιδιοκτησία Ελλ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προβλήματα από συνιδιοκτησία Ελλ.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα