Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
21/04/2023

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΤΑΠΜ του Υπουργείου Εσωτερικών οργανώνουν εργαστήριο για το σχέδιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για τον συντονισμό των πολιτικών ένταξης στην Κύπρο

21-04-2023 19:24

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει τη διοργάνωση εργαστηρίου με θέμα «το σχέδιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για τον συντονισμό των πολιτικών ένταξης στην Κύπρο», την Τρίτη 25 Απριλίου 2023, στις 9.00 π.μ.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργώντας δομές για τη διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο», που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί το σχέδιο ενός πολυεπίπεδου συντονιστικού μηχανισμού για τις πολιτικές ένταξης στην Κύπρο, που βασίστηκε σε σχετική μελέτη που εκπονήθηκε (βλ. εδώ). Θα συζητήσει, επιπλέον, την προτεινόμενη προσέγγιση και τους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ με τις αρμόδιες αρχές του κράτους.

Το εργαστήρι θα χαιρετίσουν η Μαρία Αδαμίδου, Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Thorsten Afflerbach, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Ένταξης και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, της Γενικής Διεύθυνσης της Δημοκρατίας και της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και ο Iωάννης Χατζηγιάννης, Επικεφαλής της Μονάδας Οριζόντιων Πολιτικών, της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εργαστήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, στην εντός των τειχών Λευκωσία, θα είναι ανοικτό για συμμετοχή από το κοινό, με δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στον σύνδεσμο εδώ .

Για την ημερήσια διάταξη του εργαστηρίου βλ. εδώ.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα