Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
29/07/2020 09:27:17 AM

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ με τίτλο «Πρόσφυγες σε τρώγλη – Το κράτος άργησε 45 χρόνια» της 28ης Ιουλίου 2020Στην πολυκατοικία στην οδό Αναξιμάνδρου 2 στη Λάρνακα, για την οποία γίνεται αναφορά στο δημοσίευμα διέμεναν 7 οικογένειες. Για να καταστεί δυνατή η επισκευή και συντήρηση του κτιρίου οι συγκεκριμένες οικογένειες μεταστεγάστηκαν σε άλλα σπίτια.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 τρείς από τις οικογένειες συμφώνησαν για την μόνιμη μετεγκατάσταση τους και μετακινήθηκαν ενώ οι υπόλοιπες τέσσερεις οικογένειες μετακινήθηκαν προσωρινά στον προσφυγικό οικισμό του Αγίου Γεωργίου μέχρι να συντηρηθεί η πολυκατοικία και να επιστρέψουν σε αυτή.

Ως εκ τούτου στην υπό αναφορά πολυκατοικία, κανονικά δεν θα έπρεπε σήμερα να διαμένει κανένας. Παρ’ όλα αυτά κάποιες οικογένειες λανθασμένα χρησιμοποιούν και τις δύο οικιστικές μονάδες που έχουν στη διάθεση τους, τόσο αυτή που τους δόθηκε στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου όσο και τα διαμερίσματα τους στην πολυκατοικία της οδού Αναξιμάνδρου 2.

Όντως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην επιδιόρθωση της πολυκατοικίας λόγω των πολλαπλών ακυρώσεων των κατά καιρούς προσφορών που υπεβλήθησαν αλλά και της κρίσης του 2013 που υποχρέωσε σε αναστολή των εργασιών σε αριθμό έργων.

Η τελευταία προσφορά που κατακυρώθηκε για την επιδιόρθωση ήταν το 2019. Ήταν όμως και αυτή αυξημένη σε σχέση με την εκτίμηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με αποτέλεσμα επίσης να ακυρωθεί και σήμερα να είμαστε εκ νέου σε διαδικασία νέας προκήρυξης.

Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας έχουν προ δεκαετίας μετακινηθεί σε άλλα σπίτια με ασφάλεια και δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για κανένα εφόσον δεν επιλέγουν να διαμένουν οικειοθελώς, αλλά παράτυπα, στην συγκεκριμένη πολυκατοικία.

Υπουργείο Εσωτερικών
29/07/2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα