Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
18/07/2023 06:58:04 AM

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών για προώθηση της υλοποίησης Σχεδίου Δράσης για Εκσυγχρονισμό και Αποτελεσματικότερη Διαχείριση των Οικοπέδων της περιοχής Μακένζι


Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι την περασμένη Παρασκευή, 14/07/2023, πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Σ.Ε.) για τη Διαχείριση των Τ/κ Περιουσιών, κατά την οποία αποφασίστηκε η προώθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για Εκσυγχρονισμό και Αποτελεσματικότερη Διαχείριση των Οικοπέδων της περιοχής Μακένζι.

Στη συνεδρία, η οποία διεξήχθη υπό τη προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, ως Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, μετείχαν εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, των Αγροτικών Οργανώσεων, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, καθώς και της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, ως μέλη της Σ.Ε. Η συνεδρία διεξήχθη στην παρουσία και του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας και εκπρόσωπων της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας λόγω της φύσεως του θέματος.

Το θέμα της συνεδρίας ήταν η διαχείριση των 17 οικοπέδων/ υποστατικών στην περιοχή του Μακένζι. Ειδικότερα, στόχος της συνεδρίας ήταν η έγκριση Σχεδίου Δράσης για Εκσυγχρονισμό και Αποτελεσματικότερη Διαχείριση των Οικοπέδων της περιοχής Μακένζι που ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών, για την επίλυση των χρόνιων και σύνθετων προβλημάτων που αφορούν στην εν λόγω περιοχή, όπως είναι το καθεστώς διαχείρισης και μίσθωσης των οικοπέδων, οι μη εγκεκριμένες πολεοδομικές αναπτύξεις, η παράνομη λειτουργία υποστατικών και κέντρων αναψυχής καθώς και η εισαγωγή ενός συνολικού πλαισίου που να ρυθμίζει τα ζητήματα που προκύπτουν από την οικονομική δραστηριοποίηση στη περιοχή.

Κατά τη συνεδρία παρουσιάστηκαν στα μέλη της Σ.Ε. οι πτυχές και τα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των τ/κ περιουσιών στην περιοχή Μακένζι, οι εισηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών επί των γενικών αρχών που θα διέπουν την διαχείριση των οικοπέδων, καθώς και οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη διαχείριση του κάθε οικοπέδου ξεχωριστά.

Οι προτάσεις του Υπουργείου, οι οποίες έτυχαν διαμόρφωσης στη βάση σχετικής καθοδήγησης του Γενικού Εισαγγελέα, στοχεύουν στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των μισθώσεων, ενώ παράλληλα απεγκλωβίζουν τον Κηδεμόνα Διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών από τις προβληματικές συνθήκες που δημιούργησε η μακροχρόνια ανοχή σε νόμιμες και παράνομες μισθώσεις και αναπτύξεις.

Τα μέλη της Σ.Ε., αφού αρχικά χαιρέτισαν την όλη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών για εξεύρεση συνολικής λύσης σε ένα πρόβλημα που αφορά έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πνεύμονες της Επαρχίας Λάρνακας, έδωσαν το πράσινο φως για την υιοθέτηση των γενικών και ειδικών αρχών του Σχεδίου Δράσης.

Οι νέες ρυθμίσεις που προωθούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης:

· Περιλαμβάνουν τη συνομολόγηση συμβάσεων μίσθωσης με εκτοπισμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και δεν παραβίασαν όρους και υποχρεώσεις, στα πλαίσια της προηγούμενης συμβατικής τους σχέσης με την Τοπική Αρχή.

· Περιλαμβάνουν συμβάσεις μίσθωσης με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και έχουν επενδύσει κεφάλαια για ανάπτυξη των υποστατικών, βάζοντας τέρμα στις στρεβλώσεις και σε παράνομες οικονομικές δοσοληψίες.

· Ανταποκρίνονται στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα, κυρίως σε ό,τι αφορά στα ενοίκια των οικοπέδων.

· Επιβάλλουν τη συμμόρφωση με όλους εκέινους τους όρους που θα πρέπει να πληρούνται σε σχέση με τη δραστηριοποίηση των κέντρων αναψυχής (πολεοδομικές ή/και οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας κ.α.).

· Επιτρέπουν την εισροή σημαντικών εσόδων στο Ταμείο του Κηδεμόνα (πέραν του ενός εκατομμυρίου ετησίως), τα οποία θα αξιοποιούνται για την ενίσχυση της στήριξης των εκτοπισμένων.

· Περιέχουν τη συμβατική εμπλοκή της αρμόδιας Τοπικής Αρχής, μέσα από την οποία θα διασφαλίζεται η επαρκής παρακολούθηση των αναπτύξεων, ενώ τα όποια έσοδα που θα προκύπτουν για την Τ.Α. από τους χώρους πρασίνου που θα διαχειρίζεται η ίδια, θα διατίθενται αποκλειστικά για σκοπούς έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης της περιοχής Μακένζι.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να συμβάλει στη ρύθμιση όλων των ανοιχτών θεμάτων που ταλανίζουν το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένου και των άναρχων αναπτύξεων, ενώ θα δημιουργήσει τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής προς όφελος τόσο των δημοτών της Λάρνακας, όσο και του προσφυγικού κόσμου.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα