Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
11/10/2023

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων ενόψει μεταρρύθμισης της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΣε απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα καταργήσει την υποχρέωση για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις, με ανάληψη της ευθύνης ορθότητας και πληρότητας της μελέτης από τον Αρχιτέκτονα/Πολιτικό Μηχανικό. Η προωθούμενη ρύθμιση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών με την εισαγωγή ενός πιο ευέλικτου πλαισίου αδειοδότησης, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων και θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει της λειτουργίας των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Η αλλαγή στον τρόπο εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε σε χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου και του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντή και αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ.

Η νέα ρύθμιση προωθείται στο πλαίσιο της απόφασης για εισαγωγή ενός συνόλου μέτρων που αποσκοπούν, αφενός, στον επανασχεδιασμό και την απλοποίηση των διαδικασιών και, αφετέρου, στην προετοιμασία των υφιστάμενων Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αρχών, ώστε η λειτουργία των ΕΟΑ από 1η Ιουλίου 2024 να είναι αποτελεσματικότερη για τους πολίτες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ολοκληρωμένο πλάνο με συνολικά 22 μέτρα και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι την 1η Ιουλίου 2024.

Μεταξύ άλλων, διαφοροποιείται η διαδικασία διενέργειας των απαιτούμενων διαβουλεύσεων με υπηρεσίες (π.χ. ΑΗΚ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Δημοσίων Έργων), με ενσωμάτωση των απαιτήσεων ήδη από το στάδιο υποβολής της αίτησης και όχι κατά τη διάρκεια της εξέτασής της. Εκτιμάται ότι με αυτή την πρακτική, θα διευκολυνθεί σημαντικά η διαδικασία αδειοδότησης και θα μειωθεί ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων από την Πολεοδομική Αρχή.

Στο πλαίσιο δε της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται για μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, προωθείται από 1/7/2024 η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σε όλους τους ΕΟΑ, για αποκλειστική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για όλα τα είδη των αναπτύξεων. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών και επισπεύδονται τα χρονοδιαγράμματα εξέτασης των αιτήσεων.

Επιπλέον, ομάδα εργασίας των συναρμόδιων Τμημάτων έχει αρχίσει τη διαδικασία για εκπόνηση εγχειριδίου για την εφαρμογή κοινών εντύπων και διαδικασιών εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων από όλους τους ΕΟΑ, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία και να απαλείφονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που συχνά προκαλούν καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης. Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται κι άλλες διαδικασίες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα μια Πολεοδομική Αρχή, όπως εντοπισμό προβλημάτων στα Σχέδια Ανάπτυξης, συνεδρίες για επίλυση προβλημάτων σε Τοπικές Αρχές, κοκ.

Τέλος, Υπουργείο Εσωτερικών και ΕΤΕΚ καταρτίζουν άμεσα πλάνο εκπαίδευσης τόσο των μελών του ΕΤΕΚ όσο και του προσωπικού που θα προσληφθεί το επόμενο διάστημα για να ενισχύσει τους ΕΟΑ. Σκοπός είναι ο καταρτισμός και η εκπαίδευσή τους για την ορθή υποβολή και εξέταση αιτήσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση απόφασης λόγω υποβολής ελλιπών αιτήσεων.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα