Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
11/09/2023

Ο Υπουργός Εσωτερικών συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου συμμετείχε σήμερα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το θέμα που αφορά στο δικαίωμα ψήφου για τους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες στην Επαρχία καταγωγής τους.

Στη συζήτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εγέρθηκε το ζήτημα που αφορά στο κατά πόσο θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο με βάση τον τόπο εκτοπισμού της μητέρας τους, κατ΄ αναλογία με τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, στη δική του τοποθέτηση, εξήγησε ότι η υφιστάμενη διευθέτηση δεν στοχεύει σε οποιαδήποτε δημιουργία διάκρισης στη βάση του φύλου, αλλά στην ισάριθμη κατανομή των εκτοπισμένων εκλογέων μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών. Στόχος, σημείωσε, είναι η διατήρηση των ισορροπιών στον εκλογικό χάρτη.

Εξέφρασε, εξάλλου, τον προβληματισμό του Υπουργείου πως η οποιαδήποτε ρύθμιση γινόταν θα είχε οριζόντια για όλες τις εκλογές ως συνέπεια την ανακατανομή των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες, διαφοροποιώντας τον εκλογικό χάρτη, σε βαθμό που ενδεχομένως να μην αποτυπώνει και τη γεωγραφική διασπορά του εκλογικού σώματος. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως σε βάθος χρόνου, σε είκοσι (20) περίπου χρόνια, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα στον ρυθμό εγγραφής νέων εκλογέων, εκτιμάται πως η μεγάλη πλειοψηφία των εκλογέων θα θεωρούνται εκτοπισθέντες, με αποτέλεσμα την απώλεια εδρών από τις ελεύθερες Επαρχίες, σε βαθμό που η κατανομή των βουλευτικών εδρών να μην είναι αντιπροσωπευτική του εκλογικού σώματος.

Ο Υπουργός, καταλήγοντας, ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζει την ανάγκη των εκ μητρογονίας εκτοπισμένων να διατηρήσουν τη σύνδεσή τους με τα κατεχόμενα χωρία και πόλεις τους και πως είναι θεμιτό να αισθάνονται την ανάγκη να έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της κατεχόμενης Κοινότητας ή Δήμου τους, τόσο για συναισθηματικούς, όσο και για ουσιαστικούς λόγους.

Ως εκ τούτου, παρέθεσε την εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως οι εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες εκλογείς ψηφίζουν, για τις εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, όσο και με βάση τον τόπο διαμονής τους, κατ' αντιστοιχία με τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες. Η απόδοση των ίδιων εκλογικών δικαιωμάτων και στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες είναι θεμιτή για σκοπούς ισονομίας, ενώ παράλληλα αυτό δεν θα είχε οποιεσδήποτε συνέπειες μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών, συμπλήρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι για την προώθηση της εν λόγω αλλαγής, η οποία προϋποθέτει νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό, είπε τέλος ο κ. Ιωάννου, θα ήταν πιο εφικτό μετά το πέρας των επερχόμενων εκλογών του 2024, ένεκα των πολλών αλλαγών, ιδιαιτεροτήτων αλλά και της πολυπλοκότητας που αναμένονται λόγω της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα