Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/07/2020 01:12:42 PM

Νέοι κανονισμοί για σωματεία και ΙδρύματαΔημοσιεύθηκαν στις 17/7/2020 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και άλλες ειδικές διατάξεις) Κανονισμοί 2020, οι οποίο εγκρίθηκαν απο το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων 45,46 και 53 των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμων 2017 και 2019.

Οι κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στα τέλη, στα έντυπα που χρησιμοποιούνται, στις δημοσιεύσεις εκ μέρους του Εφόρου και σε άλλα θέματα.

http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/010507CDA2A8E667C22585A5002E381F?OpenDocument


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα