Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
02/11/2023 08:55:39 AM

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο « Ο Περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023»Το Υπουργείο Εσωτερικών, θέτει σήμερα 02 Νοεμβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ο Περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2023. Οι προτάσεις να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moi.gov.cy με θέμα «Ο Περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

η αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών κηδείας και ταρίχευσης για να καταπολεμηθούν φαινόμενα λειτουργίας παράνομων γραφείων κηδειών και παροχής υπηρεσιών κηδείας και ταρίχευσης από μη αδειοδοτημένα και μη καταρτισμένα πρόσωπα∙
η προστασία της δημόσιας υγείας με την οποία οι υπηρεσίες κηδείας και ταρίχευσης συνδέονται άμεσα∙
η πρόβλεψη της δυνατότητας διαγραφής από τα μητρώα λειτουργών κηδειών και ταριχευτών, προσώπων που δεν ανανέωσαν την άδεια τους για 5 συνεχόμενα έτη∙
η πρόβλεψη ότι για σκοπούς εγγραφής στα σχετικά μητρώα, για κάτοχους, αναγνωρισμένων από το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, τίτλων σπουδών, δεν απαιτείται η προηγούμενη επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Υπουργείο Εσωτερικών
02/11/2023


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα