Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
23/06/2023

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες

23-06-2023 16:14

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει πως, σε ό,τι αφορά στον τομέα διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών, δοθήκαν οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, όπως, μέχρι να καταστεί δυνατή η συνολική αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, ληφθούν σε πρώτη φάση μεσοπρόθεσμα μέτρα.

Τα μέτρα, που αναμένεται να συμβάλουν στην άμεση αντιμετώπιση εμφανών φαινομένων κακοδιαχερίσης, έχουν ως ακολούθως:

· Σύσταση Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου για εξέταση των συμβάσεων μίσθωσης Τ/κ Περιουσιών που παραχωρήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς. Το εν λόγω μέτρο θα αφορά σε διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων σε εμπορικά ακίνητα σε όλες τις επαρχίες- αρχής γενομένης από την επόμενη βδομάδα- για έλεγχο περιπτώσεων κακοδιαχείρισης και καταγραφή τυχόν ατασθαλιών υπεκμίσθωσης ή και άλλων παρατυπιών.

· Ετοιμασία καταλόγου με όλα τα γεωργικά τεμάχια, ο οποίος θα υποβληθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος κατά πόσο οι τ/κ περιουσίες για γεωργική απασχόληση δηλώνονται από δικαιούχους ή υπάρχουν φαινόμενα παράνομης υπεκμίσθωσης.

· Αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες χωρομέτρες ή και εκτιμητές για διεξαγωγή εργασιών, όπως χωρομετρήσεις, καθορισμός εμβαδών και ενοικίων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνομολόγηση νέων συμβολαίων ή/ και εξορθολογισμό όλων των υφιστάμενων συμβολαίων μίσθωσης.

Όπως έχει αναφερθεί, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται εν αναμονή του δρομολογούμενου πλάνου δράσεων εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της διαχείρισης και των διαδικασιών παραχώρησης των Τ/κ Περιουσιών, που υλοποιείται, βάσει οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί πως η συνολική επίλυση των φαινομένων κακοδιαχείρισης των τ/κ περιουσιών, των παράνομων δραστηριοτήτων και του μη ορθολογικού συστήματος/ μοντέλου παραχώρησης και διαχείρισης τους, θα επιτευχθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, καθώς και την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα