Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/11/2021

27-11-2021 14:47

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σανίδας να τελέσω τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Κέντρου και της πλατείας της Κοινότητας. Ενός έργου, η ανέγερση του οποίου άρχισε τον Ιανουάριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018.

Η δαπάνη κατασκευής, η οποία καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση, με συνεισφορά από το Κοινοτικό Συμβούλιο ύψους €50.000, ανήλθε στο ποσό των €240.000. Το κτήριο συνολικού εμβαδού 165 τ.μ. είναι μια σύγχρονη υποδομή, η οποία περιλαμβάνει το Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου, αίθουσα πολλαπλής χρήσης, αλλά και ιατρείο. Με το κτήριο αυτό, η Κοινότητα καθίσταται πλέον σε θέση να ανταποκρίνεται καλύτερα της απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, με δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων, κοινωνικών συγκεντρώσεων, αλλά και άλλους κοινωφελείς σκοπούς.

Η δημιουργία της πλατείας, δίπλα από το Πολυδύναμο Κέντρο, άρχισε τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Πρόκειται για χώρο με εφαπτόμενους δρόμους εμβαδού 800 τ.μ. συνολικής αξίας γύρω στις €68.000 και στόχος μας, αυτή να λειτουργήσει σαν χώρος κοινωνικής συνάθροισης για τους κατοίκους, συμβάλλοντας στη ζωτικότητα και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής.

Τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, αποτελούν πρωταρχικό στόχο για την Κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει εμπράκτως να στηρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στους στόχους της για ανάπτυξη και ευημερία.

Θέλω να συγχαρώ τον Κοινοτάρχη και το Κοινοτικό Συμβούλιο για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα με στόχο τον περιορισμό του ρεύματος της αστυφιλίας, η οποία μαστίζει τις ορεινές Κοινότητες της Κύπρου.

Εάν οι αριθμοί λένε την αλήθεια φαίνεται ότι η Κοινότητα έχει σχεδόν διπλασιάσει τους κατοίκους της τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε πως μέσα από έργα ανάπτυξης, όπως αυτό, αλλά και τα γενναιόδωρα κίνητρα που το κράτος παρέχει, θα επιτύχουμε τον επιθυμητό στόχο και θα αναστρέψουμε την τάση εγκατάλειψης των γραφικών κοινοτήτων μας.

Αγαπητοί,

Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που διαβιούν στην ύπαιθρο, τα ορεινά, σε ακριτικές και άλλες μειονεκτικές περιοχές, αλλά και στην καταπολέμηση της αστυφιλίας, στοχεύουν και τα στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία παρέχουν οικονομική ενίσχυση στους πολίτες για ιδιοκατοίκηση στις περιοχές αυτές.

Να αναφέρω πως σε ό,τι αφορά στο«Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών»,η περίοδος ισχύς του οποίου ήταν 18 μήνες, από την 01.07.2019 έως τις 31.12.2020, εγκρίθηκαν παγκύπρια αιτήσεις και δαπανήθηκε το ποσό των €7.2 εκ.

Οι αριθμοί των αναθεωρημένων στεγαστικών σχεδίων («Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών» και «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου») που προκηρύχθηκαν την 1 Μαρτίου 2021 καταδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο και αυτό μάς χαροποιεί. Βάσει των στοιχείων μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2021, δηλαδή μόνο σε εφτά (7) μήνες της περιόδου εφαρμογής τους, καταφέραμε να παραχωρήσουμε στους πολίτες αυξημένες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 7.3 εκ. ευρώ, ενώ εκκρεμούν αρκετές αιτήσεις για εξέταση.

Κυρίες και κύριοι,

Στην προσπάθεια μας να δώσουμε ακόμη καλύτερες προοπτικές για τους πολίτες και τον τόπο μας, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα στεγαστικά μας σχέδια, στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής.

Είμαστε ήδη σε διαδικασία αναθεώρησης των σχεδίων λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αιτήματα και εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί από πολίτες και άλλους φορείς, με γνώμονά μας την περαιτέρω βελτίωση των σχεδίων χωρίς αυτά να καταστρατηγούν την ορθολογική ανάπτυξη των κοινοτήτων μας.

Πρόθεσή μας, με την επαναπροκήρυξη των σχεδίων αρχές του 2022, αυτά να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά, κυρίως για τους νέους μας δίδοντάς τους την ευκαιρία αξιοποίησής τους.

Θέλουμε να δούμε τη δεξαμενή των δικαιούχων, να μεγαλώνει, τις επιλέξιμες περιοχές να αναπτύσσονται και τα οικονομικά κίνητρα να αυξάνονται.

Είναι για αυτό τον λόγο που στον προϋπολογισμό του 2022 τριπλασιάζονται οι πιστώσεις για τα στεγαστικά σχέδια σε σύγκριση με το τρέχον έτος: από €5 σε €15εκ. Αυτό δείχνει τη στοχοπροσήλωσή μας στο όραμα της Κυβέρνησης για αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου.

Θέλω να θυμίσω ότι η κοινότητα της Σανίδας εντάσσεται στο «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών», ενώ οι κάτοικοι της μπορούν να επωφεληθούν, και από το σχέδιο επιδοματικής πολιτικής, που στηρίζει τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων (επίδομα ορεινών).

Κύριες και κύριοι,

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αφενός τα προβλήματα και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες και το συνεπαγόμενο και πολυδιάστατο υψηλό κόστος της εγκατάλειψης τους και αφετέρου τη δυναμική και τις προοπτικές τους, αποφάσισε την εκπόνηση μιας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων, προδίδοντας σε αυτήν εθνική διάσταση. Η περιοχή εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) περιλαμβάνει 115 κοινότητες και καλύπτει σημαντικό τμήμα του ορεινού όγκου του Τροόδους.

Η ΕΣΑΟΚ περιέχει πολιτικές και δράσεις στις εν λόγω Κοινότητες που αθροιστικά με όσα προανέφερα στοχεύουν στην αναστροφή του κύματος αστυφιλίας και στην αναγέννηση των ορεινών περιοχών, καθιστώντας τις ελκυστικούς τόπους μόνιμης διαβίωσης για νέες οικογένειες, επενδυτές και επιχειρηματίες.

Αριθμός ορεινών κοινοτήτων που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο, μεταξύ των οποίων και η Σανίδα, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ΕΣΑΟΚ. Σήμερα μελετάται το ενδεχόμενο προσθήκης της Σανίδας, αλλά και άλλων κοινοτήτων στο διευρυμένο πρόγραμμα της ΕΣΑΟΚ Τροόδους. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα εκπονείται ήδη μελέτη στη βάση διευρυμένων κριτηρίων.

Πρόθεσή μας, το ολοκληρωμένο στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την ΕΣΑΟΚ, περιλαμβάνοντας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και δράσεις που θα τονώσουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των κοινοτήτων σας.

Η σύμβαση ανατέθηκε στην Κοινοπραξία ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – ΕΤΑΜ Α.Ε. – ALA Planning Partnership, ενώ το συμβόλαιο που θα υπογραφεί σύντομα, θα προνοεί εκτέλεση σε 14 μήνες.

Επιπλέον, σύντομα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης των πολεοδομικών ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση των πρόσθετων αναγκών των κοινοτήτων μας.

Κύριες και κύριοι,

Σήμερα εγκαινιάζουμε το κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου και της πλατείας της Σανίδας. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου ευχαριστώντας δημόσια όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίησή τους.

Συγχαίρω ιδιαίτερα τον Κοινοτάρχη και το Κοινοτικό Συμβούλιο Σανίδας, για την επιμονή τους να προωθήσουν και να ολοκληρώσουν αυτό το σημαντικό έργο για την Κοινότητα. Είμαι βέβαιος ότι το έργο θα αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλό όλων.

Θα ήθελα να συγχαρώ βεβαίως και την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για την πολύ σημαντική συμβολή της, αλλά και όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για τη συνεισφορά τους στο εξαίρετο αυτό αποτέλεσμα.

Θέλω καταληκτικά να σας διαβεβαιώσω, ότι στα πλαίσια πάντοτε των οικονομικών μας δυνατοτήτων, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα στέκεται αρωγός στις φιλοπρόοδες προτάσεις των Κοινοτήτων μας για εκτέλεση κοινωφελών έργων για κοινό καλό.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα