Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/11/2023

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών για το Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑκάμαΑναφορικά με δημοσιεύματα στον Τύπο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

- Ουδεμία άδεια έχει παραχωρηθεί από τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για δημιουργία μεγάλων αναπτύξεων σε σημεία εντός των Λευκών Ζωνών ή άλλων ζωνών προστασίας στην περιοχή. Σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κι αφορούν την ευρύτερη περιοχή του δάσους Ακάμα, βρίσκονται υπό εξέταση εν αναμονή της απαιτούμενης περιβαλλοντικής γνωμοδότησης από τα αρμόδια τμήματα. Υπογραμμίζεται ότι σε σχέση με αδειοδότησης ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή, το Υπουργείο Εσωτερικών ακολουθεί ιδιαίτερα αυστηρή πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας τηρούνται απαρέγκλιτα όλες οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

- Σε σχέση με ισχυρισμούς για παράτυπη κατασκευή, διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση της Οδού Λάρας (δόμος Πάφου-Ακάμα), διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου βρίσκεται εκτός των ορίων της ισχύουσας Λευκής Ζώνης και αφορά Οικιστική/Τουριστική Περιοχή, όπου επιτρέπεται η οικιστική ανάπτυξη στη βάση των ισχυουσών προνοιών του Ρυθμιστικού Σχεδίου.

- Σε ό,τι αφορά καταγγελίες για αυθαίρετη ανέγερση τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του δρόμου Άσπρος Ποταμός-Τοξεύτρα-Λάρα και επιχωματώσεις και μπαζώματα στα πρανή του δρόμου και την όχθη του Άσπρου Ποταμού, αναφέρεται ότι οι εργασίες που εκτελούνται είναι σύμφωνες με τις Πρόνοιες Δημιουργίας και Λειτουργίας του Δασικού Πάρκου Ακάμα. Για την εκτέλεση του έρχου, είχε εξασφαλιστεί η σύμφωνος γνώμη από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Τμήματα.

Καταληκτικά, τονίζεται ότι η διαφύλαξη και η προστασία του φυσικού πλούτου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Εσωτερικών και, προς τον σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα κατά τη χάραξη των πολιτικών που αφορούν την Περιοχή Ακάμα.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα