Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
01/02/2023 11:35:57 AM

Προεδρικές Εκλογές 2023 – Απαγορεύεται η επαφή των επί της διαλογής αντιπροσώπων των υποψήφιων με τα ψηφοδέλτια ή η χρήση εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων και κινητών τηλέφωνων

01-02-2023 10:04

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες τις εκλογικής νομοθεσίας, κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων, δεν επιτρέπεται η επαφή των αντιπροσώπων των υποψηφίων με τα ψηφοδέλτια, η χρήση εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων, καθώς και κινητών τηλεφώνων. Οι αντιπρόσωποι θα είναι απλοί παρατηρητές της όλης διαδικασίας, η οποία θα εκτελεστεί αποκλειστικά και μόνο από τους υπαλλήλους των εκλογικών κέντρων.

Ο/Η προεδρεύων/προεδρεύουσα υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε αντιπρόσωπο υποψηφίου/ας παραβαίνει της πρόνοιες της εκλογικής νομοθεσίας.

(ΕΦυς/ΝΓ/ΕΧΡ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα