Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
11/05/2021 07:13:34 AM

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου - διευκρίνιση σχετικά με προϋπόθεση συμμετοχής07-05-2021 11:55


Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 17.02.2021 σχετικά με την προκήρυξη και έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Στεγαστικά Σχέδια («Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών» και «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου», ενημερώνει το κοινό ως ακολούθως.

Μετά από μεγάλο αριθμό αιτημάτων που λήφθηκαν για διευκρίνιση συγκεκριμένης προϋπόθεσης συμμετοχής (Ενότητα 7 «Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Συμμετοχής») στο «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου» σύμφωνα με την οποία «Δικαιούχος είναι ο αιτητής που ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του δεν έχουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης) εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο», το Υπουργείο με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών διευκρινίζει με την παρούσα ανακοίνωση τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση αιτήματος για απόκτηση κατοικίας με ανέγερσή της σε ιδιόκτητο τεμάχιο εντός οικιστικής ζώνης/περιοχής, αιτητής πληροί την προϋπόθεση αυτή, νοουμένου ότι δεν έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης), δηλαδή και δεύτερο τεμάχιο (άλλον τίτλο ιδιοκτησίας), εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο. Σε περίπτωση δύο (2) τεμαχίων που εφάπτονται και υπάρχουν δύο ξεχωριστοί τίτλοι νοείται ότι αυτό θεωρείται ως άλλο τεμάχιο και ο αιτητής δεν πληροί την προϋπόθεση.

Επομένως, με βάση την Ενότητα 7«Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Συμμετοχής») «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου» οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε «Δικαιούχο που ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του δεν έχουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης) εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο», όπως πιο κάτω:

α) Για την ανέγερση κατοικίας εάν ο αιτητής ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του έχουν ακίνητο/τεμάχιο γης εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο, δεν δικαιούται/νται να αποκτήσει/ουν άλλο τεμάχιο για ανέγερση κατοικίας σε αυτό και λάβουν οικονομική ενίσχυση για τον σκοπό αυτό. Αιτητής πληροί την προϋπόθεση για να ανεγείρει κατοικία σε τεμάχιο που ήδη κατέχει και νοουμένου ότι είναι το μόνο τεμάχιο που έχει στην Κοινότητα ή σε όμορη Κοινότητα/Δήμο. Νοείται και σύμφωνα με την Ενότητα 8 (Κριτήρια για αξιολόγηση αιτήσεων) για απόκτηση κατοικίας με ανέγερση δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει οι εργασίες πέραν του σκελετού και της πλάκας/στέγης κατά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης.

β) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις,

• αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας ή
• αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας ή
• απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας ή
• απόκτηση με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας

εάν ο αιτητής ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του έχουν άλλο ακίνητο/τεμάχιο γης εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο, δεν πληρούν την προϋπόθεση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:

EΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μάριος Μιχαήλ
Λευκωσία 22 804201
Άντης Χατζηχάννας
22804120

Λεμεσός Χριστίνα Θεοδοσίου 25806495


Λάρνακα Νεκταρία Λοϊζίδη 24801888

Γαβριλιάνα Ευσταθίου 24801887


Πάφοσ Παμπίτσα Νεοφύτου 26801115

Αμμόχωστοw Μαρία Αναστάση 23200906

Άντρη Τσαππαρέλα 23200907


(Εφυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα