Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
10/06/2022 08:09:53 AM

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για το θέμα του Τοπικού Σχεδίου του ΑκάμαΤο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Πολεοδομικό Συμβούλιο, στο οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εκχωρήσει τις αρμοδιότητές του για το θέμα αυτό, στη βάση των υφιστάμενων Κανονισμών, ολοκλήρωσε την συζήτηση και κατέληξε στις αποφάσεις του τις οποίες διαβίβασε μαζί με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Περιβαλλοντική αρχή από την οποία και αναμένεται η τελική γνωμάτευση.

Στο επίμονο αίτημα κάποιων βουλευτών αλλά και κομμάτων να δημοσιοποιήσουμε το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα πριν την ολοκλήρωση των νενομισμένων διαδικασιών απαντήσαμε με επιστολή μας στις 4 Απριλίου 2022 στην Επιτροπή Εσωτερικών με την οποία ενημερώναμε ότι (παράγραφος 7 της επιστολής) : «λαμβάνοντας υπ΄όψη ότι δεν ολοκληρώθηκε ή έκδοση της τελικής γνωμάτευσης της περιβαλλοντικής αρχής επί του Τοπικού Σχεδίου, αλλά και των προνοιών του Κανονισμού 15 των Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) Κανονισμών του 1973 και 2003, που προνοούν ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να χειρίζεται τα θέματα της αρμοδιότητας του με πλήρη εχεμύθεια, το έγγραφο που ζητείται με την εν λόγω επιστολή σας διέπεται στο παρόν στάδιο από τον ως άνω Κανονισμό 15, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμη στον Υπουργό Εσωτερικών. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι στο παρόν στάδιο δεν ενδείκνυται η δημοσιοποίηση/κοινοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, αφού μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να θέσει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της διαδικασίας εκπόνησης».

Ως εκ τούτου κάτω από αυτά τα δεδομένα είναι τουλάχιστο ανεύθυνο να ζητείται η δημοσιοποίηση του, εκτός και εάν σκοπός και στόχος είναι να αμφισβητηθεί η νομιμότητα του.

Η δε «έκκληση» του ΑΚΕΛ να σταματήσουμε την διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Ακάμα είναι απλά άλλη μια έκφανση του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται. Αναβάλουμε και βλέπουμε.

Η κυβέρνηση δεν υιοθετεί ανάλογες πρακτικές. Λειτουργεί στη βάση σχεδίου και προγραμματισμού. Το Πολεοδομικό Συμβούλιο άκουσε όλες τις απόψεις. Οι αρμόδιοι Υπουργοί πραγματοποίησαν σωρεία επισκέψεων, συναντήθηκαν με οργανωμένα σύνολα, συνομίλησαν με τους επηρεαζόμενους και επισκέφθηκαν πολλές φορές την περιοχή. Ετσι διαμορφώθηκαν οι εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Περιβαλλοντικής αρχής και από την οποία θα αναμένουμε την τελική γνωμάτευση.

Υπουργείο Εσωτερικών


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα