Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
18/05/2021 07:12:32 AM

Βουλευτικές Εκλογές 2021 – «Πού Ψηφίζω»

15-05-2021 09:49


Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Πού ψηφίζω», μέσω της οποίας ο πολίτης, καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής του, ενημερώνεται για το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει κατανεμηθεί. Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα https://wtv.elections.moi.gov.cy/

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί ο παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός 77772212, στον οποίο μπορεί κάποιος να καλέσει και, αφού δώσει τον αριθμό ταυτότητάς του, να ενημερωθεί για το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει κατανεμηθεί.

Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8:00 π.μ. μέχρι η ώρα 6:00 μ.μ. και το Σάββατο από η ώρα 8:00 π.μ. μέχρι η ώρα 1:00 μ.μ. Η εν λόγω υπηρεσία θα προσφερθεί και κατά την ημέρα των εκλογών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Οι ψηφοφόροι έχουν επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης, με την αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 1199, καταχωρώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

wtv κενό αριθμός ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης.

π.χ. wtv 900500 01/06/1990

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα