Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
14/02/2023

Ανακοίνωση αναφορικά με την παράταση της προσωρινής προστασίας Ουκρανών πολιτών στην Κύπρο

14-02-2023 14:20

Το Υπουργείο Εσωτερικών πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους, πως στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επεκτείνεται αυτόματα για ένα έτος το δικαίωμα σε προσωρινή προστασία, σε όσους δικαιούχους έχουν λάβει τέτοιο δικαίωμα στην Κύπρο, δηλαδή μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2024. Συνεπώς, για όσους έχουν ήδη λάβει προσωρινή προστασία, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή οποιασδήποτε νέας αίτησης ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου ή η έκδοση νέας βιομετρικής άδειας παραμονής, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Όσοι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας επιθυμούν να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση, εξακολουθεί να απαιτείται η υποβολή αίτησης είτε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου www.moi.gov.cy/asylum , είτε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Λευκωσία.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα