Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
08/10/2020 02:27:48 PM

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οικιακές βοηθούς και εργάτες του τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίαςΑνταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και στις ευάλωτες ομάδες αλλά και την ανάγκη για στήριξη του τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, το Υπουργικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρία, αποφάσισε την παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οικιακές βοηθούς και σε εργάτες του τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας που προέρχονται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες A και B.

Αιτήσεις για άδεια εισόδου και εργασίας θα υποβάλλονται από τους εργοδότες στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Μετά την έγκριση της αίτησης, ο εργοδότης θα μπορεί να παραλάβει τη σχετική άδεια νοουμένου ότι θα καταβάλει το τέλος που θα καλύπτει μέρος του κόστους περιορισμού σε τουριστικά καταλύματα, για συνολική περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξης, καθώς και το κόστος πραγματοποίησης δυο εργαστηριακών ελέγχων για την πανδημία του κορωνοϊού. Το τέλος μπορεί να καταβάλλεται είτε στα λογιστήρια των Επαρχιακών Διοικήσεων είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη είτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Επισημαίνεται ότι για είσοδο στη Δημοκρατία παραμένει η προϋπόθεση υποβολής αίτησης ειδικής άδειας εισόδου μέσω της πλατφόρμας Cyprus Flight Pass επισυνάπτοντας αντίγραφο της σχετικής άδειας εισόδου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης καθώς επίσης και της απόδειξης πληρωμής του πιο πάνω τέλους.

Υπουργείο Εσωτερικών
08/10/2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα