Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
22/09/2023 02:24:55 PM

Χαιρετισμός του κ. Αντώνη Οικονομίδη, Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, στην ημερίδα του Συνδέσμου Δημοτικών Γραμματέων

Έντιμη κυρία Υφυπουργέ,
Αξιότιμοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί σύμβουλοι,
Αγαπητοί Δημοτικοί Γραμματείς,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα,

Εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, έχω την τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή ημερίδα, την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Δημοτικών Γραμματέων Κύπρου και να μεταφέρω αφενός τις ευχαριστίες του κ. Υπουργού για την πρόσκληση και αφετέρου να απολογηθώ εκ μέρους του, εφόσον δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω προγραμματισμένης απουσίας του στο εξωτερικό.

Η διοργάνωση τέτοιων ημερίδων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ενόψει της εφαρμογής του νέου πλαισίου λειτουργίας στην τοπική αυτοδιοίκηση από τον επόμενο Ιούλιο, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, εφόσον στόχος της μεταρρύθμισης είναι μεταξύ άλλων, η ανάδειξη και ενίσχυση των τοπικών αρχών, με πρόσθετες αρμοδιότητες οι οποίες σήμερα παρέχονται από το κεντρικό κράτος, μεταξύ αυτών οι υπηρεσίες και στον κρίσιμο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.

Αναμένουμε επομένως με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις και συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, εφόσον ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής των δήμων, ανήκει στους τομείς οι οποίοι αναδεικνύονται ιδιαίτερα μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, εφόσον επίκειται σύντομα η κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον περί Δήμων Νόμο, το οποίο σκοπό έχει να ρυθμίσει ορισμένα ζητήματα ως προς την λειτουργικότητα τους, είναι ευπρόσδεκτες οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις προκύψουν μέσα από τις σημερινές εργασίες, για τροποποίηση και βελτίωση των διατάξεων που αναφέρονται στο θέμα αυτό.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει μπει στην τελική ευθεία, εφόσον σε λιγότερο από εννέα μήνες διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών αρχών.

Όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν είτε σε οικονομικά ζητήματα, είτε οργανωτικά, θέματα προσωπικού, κτηριακών εγκαταστάσεων, νέων Κανονισμών, τροποποίησης των νόμων για πιο εύρυθμη λειτουργία κλπ. έχουν πλέον δρομολογηθεί, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, είχε θέσει ως ορόσημο ολοκλήρωσης των ενεργειών αυτών το τέλος Μαρτίου 2024, ώστε να υπάρχει το περιθώριο να αντιμετωπιστούν εγκαίρως κάποια θέματα που θα προκύψουν μεταγενέστερα και πριν από την 1.7.2024. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή εφαρμογή αυτού του εγχειρήματος.

Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις, είναι άλλωστε αναμενόμενο σε μια τέτοιου μεγέθους μεταρρύθμιση, τις οποίες όμως όταν υπάρχει συνεργασία και θετική προσέγγιση, αυτές μπορούν να επιλυθούν. Με ευχαρίστηση σημειώνω ότι η μέχρι τώρα συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο με την Ένωση Δήμων Κύπρου, όσο και με τον Σύνδεσμο Δημοτικών Γραμματέων ήταν και είναι άριστη και εποικοδομητική σε όλα τα επίπεδα, ενώ τόσο ο Υπουργός προσωπικά, όσο και οι αρμόδιοι Λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή σας για συζήτηση και επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής σας ημερίδας.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Μεταρρύθμιση ΤΑ - Ημερίδα Δημοτικών Γραμματέων.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα