Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/01/2022 02:08:14 PM

O Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την παραχώρηση Πιστοποιητικών Μίσθωσης σε 346 πρόσφυγες που διαμένουν σε οικιστικές μονάδες που ανεγέρθηκαν σε τ/κ γη η οποία δεν απαλλοτριώθηκε

12-01-2022 10:21

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής, ως ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, προέβη στην έγκριση Έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε 346 δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης, τα οποία ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) γη που δεν απαλλοτριώθηκε.

Με βάση των Κανονισμό 4(1) των περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) Κανονισμών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ετοίμασε κατάλογο δικαιούχων εκτοπισθέντων για παραχώρηση Σύμβασης Μίσθωσης.

Η παραχώρηση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης για στεγαστικούς σκοπούς αφορά συνολικά σε 235.5 οικιστικές μονάδες προς 346 δικαιούχους πρόσφυγες, ενώ ανά επαρχία έχει ως ακολούθως:

Για την Επαρχία Λευκωσίας: 9,5 μονάδες σε 15 δικαιούχους

Για την Επαρχία Λεμεσού: 204 μονάδες σε 300 δικαιούχους.

Για την Επαρχία Λάρνακας: 2 μονάδες σε 3 δικαιούχους.

Για την Επαρχία Πάφου: 20 μονάδες σε 28 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι με την παραχώρηση του Πιστοποιητικού Μίσθωσης διασφαλίζεται η συνέχιση της κατοχής των οικιστικών μονάδων από τους δικαιούχους πρόσφυγες. Παράλληλα ο μισθωτής αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στην Τ/Κ ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία δύναται να μεταβιβαστεί, να τύχει κληρονομικής διαδοχής, να υποθηκευτεί ή εκποιηθεί αναγκαστικά, κ.ο.κ.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα