Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
29/04/2024

Προκήρυξη 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της ΛευκωσίαςΤο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Το Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας.

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), ή μισθωτές τουρκοκυπριακής (τ/κ) ιδιοκτησίας (με ενυπόγραφη συγκατάθεση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών – Έπαρχος Λευκωσίας), που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται στα €10 εκ. (€2 εκ./έτος). Το Σχέδιο θα παραμένει ανοικτό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, και οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις/προτάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οι οποίες θα ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η παρούσα, 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, προκηρύχθηκε την 29η Απριλίου 2024, και αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους €2 εκ.. Το ύψος της κάθε χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τα ποσό των €80.000 ανά έργο.

Οι αιτήσεις, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών, θα υποβάλλονται από τις 29 Απριλίου 2024 και μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2024. Η υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο: https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission.

Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις προκειμένου να δύναται να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου Χορηγιών. Ο Οδηγός και τα συνοδευόμενα Παραρτήματά του βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο πιο κάτω τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Πληροφορίες για Σχέδιο Χορηγιών:
Έλενα Ηροδότου, 22409838, eherodotou@papd.mof.gov.cy


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα