Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/07/2020 04:49:28 PM

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Για τα έργα του τετραετούς προγράμματος Αναζωογόνησης/Αναβίωσης περιοχών της πράσινης γραμμής αλλά και του Σχεδίου Επιχειρηματικής δραστηριότητας στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου για την περίοδο 2017-2020
Ένα από τα πολλά προβλήματα που μας άφησε σαν κατάλοιπο η Τουρκική εισβολή και κατοχή του 1974 είναι η εγκατάλειψη και η αποψίλωση των περιοχών που γειτνιάζουν με την γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Η διαπίστωση του προβλήματος και η αναγνώριση της ευθύνης της πολιτείας οδήγησε μεταξύ πολλών ενεργειών τις εκάστοτε κυβερνήσεις στην εκπόνηση και εφαρμογή σειράς παρεμβάσεων με στόχο την στήριξη αυτών των μειονεκτικών περιοχών.

Από το 1991 λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το σχέδιο στήριξης των ακριτικών Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου με την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και αναζωογόνησης των περιοχών που λειτουργούν στα όρια τους αλλά και Σχεδίου χορηγίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την οποία σκοπείται η εμπλοκή και ενεργοποίηση και του ιδιωτικού τομέα προς την ίδια κατεύθυνση.

Σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε, στα πλαίσια του νέου τετραετούς Σχεδίου Αναζωογόνησης των περιοχών της πράσινης γραμμής,
Ø τα έργα υποδομής που προωθούνται αλλά και
Ø το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στους δύο Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου,
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την εφαρμογή των προηγούμενων Προγραμμάτων Αναζωογόνησης είναι κάτι από περισσότερο από εμφανή και ικανοποιητικά, τόσο για την ανάσχεση της τάσης μείωσης του πληθυσμού, όσο και για την βελτίωση του περιβάλλοντος για τους κατοίκους αλλά και για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης.

Ήδη μέσω των προηγούμενων Προγραμμάτων έχουν υλοποιηθεί πολύ αξιόλογα έργα υποδομής, τόσο στον Δήμο Λευκωσίας, όσο και στον Δήμο Αγίου Δομετίου τα οποία έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην αναστροφή της επικρατούσας μέχρι πρότινος όχι ευχάριστης εικόνας.

Πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Λευκωσίας ήδη ολοκληρώθηκαν:
Ø Η ανέγερση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Λευκωσίας,
Ø η ενίσχυση της Δημόσιας Συγκοινωνίας με τα μικρά λεωφορειάκια,
Ø η αναβάθμιση του κτιστού περιβάλλοντος δυτικά της Παλαιάς Πόλης,
Ø το Κοινοτικό Αθλητικό Κέντρο Βορείου Πόλου ενώ
στον Δήμο Αγίου Δομετίου λειτουργούν σήμερα,
Ø το Πολυδύναμο Κέντρο Αγίου Δομετίου, αλλά και
Ø η κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών.

Αυτή η σημαντική συνεισφορά των έργων και του προγράμματος στον τελικό στόχο, υποβάλλουν τη συνέχιση του, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία που δημιούργησε η πανδημία.

Ακολουθώντας τη ξεκάθαρη θέση του ΠτΔ πως κανένα ώριμο και προγραμματισμένο έργο δεν αναστέλλεται, συνεχίζουμε λοιπόν με το νέο Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης / Αναβίωσης Πράσινης Γραμμής των δύο Δήμων για την περίοδο 2017 – 2020.
Στόχος η συνέχιση της δυναμικής πορείας που επιτεύχθηκε με την εφαρμογή του προηγούμενου Προγράμματος.


Με το νέο πρόγραμμα τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής υποδομής, της παροχής δημόσιων και κοινωφελών υπηρεσιών αλλά και συνέχιση της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της πρωτοβουλίας που ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει και τα σχέδια και τις απαιτούμενες δαπάνες για την υλοποίηση των στόχων του νέου Τετραετούς Προγράμματος 2017-2020.

Πιο συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί :
Έργα υποδομής με κρατική χορηγία για τον Δήμο Λευκωσίας ύψους €9.000.000 ενώ για τον Δήμο Αγίου Δομετίου το ύψος της κρατικής χορηγίας για έργα στην επικράτεια του Δήμου ανέρχεται στα €2.000.000.

Σ’ αυτά τα 11,000,000 εκατομμύρια θα πρέπει να προστεθούν άλλες 50,000 για αγορά υπηρεσιών Μελετητή / Αρχιτέκτονα που θα ελέγχει τις εργασίες αλλά και ποσό 5,000 ευρώ για τη δημοσιοποίηση και προβολή του Προγράμματος.

Τα 9 συνολικά έργα που επιχορηγούνται στον Δήμο Λευκωσίας είναι :
1. Αγορά Ακινήτου «ΣΤΟΑ»
2. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
3. Αποκατάσταση κτηρίου πρώην «ΕΚΑΤΕ»
4. Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημοτικών Λουτρών
5. Βελτίωση Οδού Ρηγαίνης
6. Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου D’Avila
7. Συντήρηση Λαϊκής Γειτονιάς
8. Συντήρηση Χονδρικής Αγοράς
9. Αγορά ακινήτου Κέντρου Εικαστικών Τεχνών (CVAR)

Για τον Δήμο Αγίου Δομετίου επιχορηγούνται 3 έργα, συνολικής κρατικής χορηγίας €2.000.000:
1. Ανακαίνιση / Επιδιόρθωση κατοικιών Δημάδη και μετατροπή τους σε πολιτιστικό / εκθεσιακό κέντρο
2. Ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου
3. Κατασκευή οδικού δικτύου περιμετρικά των αγροτεμαχίων στα οποία θα ανεγερθεί το υπαίθριο αμφιθέατρο

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω κορωνοϊού ορίστηκε η κατά μέγιστο ημερομηνία έναρξης των προαναφερθέντων έργων η 30η Ιουνίου 2021.

Κυρίες και Κύριοι,

Για την κυβέρνηση η στήριξη του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια ανάπτυξης του κράτους είναι εξαιρετικά σημαντική και εκ των ουκ άνευ.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που στα πλαίσια του συγκεκριμένου Προγράμματος, ταυτόχρονα με τα έργα υποδομής, προωθούμε και σχέδιο χορηγιών σε ιδιώτες για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνολικό ύψος χορηγίας €945.000, που επιμερίζεται κατά 700.000 στον Δήμο Λευκωσίας και άλλες €245.000 για τον Δήμο Αγίου Δομετίου.
Αυτές οι δαπάνες αθροιστικά με τη χορηγία για τα έργα υποδομής ανεβάζουν το σύνολο της εγκεκριμένης κυβερνητικής δαπάνης για το Πρόγραμμα στα 12,000,000 ευρώ.

Το Σχέδιο Κυβερνητικής χορηγίας σε Επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών ή γης, στις περιοχές του Σχεδίου.

v Βασικός στόχος αυτού του Σχεδίου είναι επίσης η προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές του Προγράμματος Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου.

v Δικαιούχοι του σχεδίου είναι Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του.

v Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια, με σκοπό είτε τη δημιουργία νέας Επιχείρησης, είτε την μετακίνηση υφιστάμενης Επιχείρησης. Επιχορηγούνται ακόμα επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ηλεκτρικές, υδραυλικές, και μηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και η αμοιβή των μελετητών του έργου.

v Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι δαπάνες ανέγερσης η επιδιόρθωσης οικιστικών υποδομών.

Η επιχορήγηση η οποία παρέχεται από το Σχέδιο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας διαφοροποιείται μεταξύ των δύο Δήμων ως εξής:

i. Στον ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: η χορηγία καλύπτει το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση.
ii. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ: Η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.

v Η χορηγία θα παρέχεται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μια με την ολοκλήρωση.

v Δεν θεωρείται επιλέξιμο οποιοδήποτε έργο με αποδεκτό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης μικρότερο των €30.000 ενώ σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η επιχείρηση τερματίσει την λειτουργία της πριν περάσουν πέντε τουλάχιστον ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα υποχρεούται σε επιστροφή της ενίσχυσης που έλαβε έντοκα.

v Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Ελέγχων Λειτουργός του Κονδυλίου είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Την ευθύνη υλοποίησης του Σχεδίου έχει ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος προεδρεύει της Υπηρεσιακής Επιτροπής του Προγράμματος.

v Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω πανδημίας οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στους δύο Δήμους είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2020 και οι εργασίες θα μπορούν να αρχίσουν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας οικοδομής εκεί και όπου απαιτείται και αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών.
v Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώνουν στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων του Σχεδίου, από Υπηρεσιακή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Έπαρχο Λευκωσίας ή εκπρόσωπό του, Πρόεδρο της Υπηρεσιακής Επιτροπής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Προγραμματισμού), εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Εκπρόσωπο του οικείου Δήμου.


v Στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης ή αμφισβήτησης εκ μέρους των αιτητών του ποσού της χορηγίας οι αιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης η οποία και θα εξετάζεται από Τριμελή Επιτροπή ενώ σε περίπτωση κατά την οποία οι εγκεκριμένες εργασίες δεν ολοκληρωθούν σε ποσοστό τουλάχιστο κατά 80 % μέσα στο χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών τότε το έργο τίθεται εκτός σχεδίου και ο αιτητής υποχρεούται να επιστρέψει τη χορηγία που του έχει καταβληθεί, εντόκως.

Καταληκτικά και πέραν της δεδηλωμένης και έμπρακτης στήριξης της κυβέρνησης στους δύο ακριτικούς Δήμους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Δημάρχους Λευκωσίας Αγίου Δομετίου καθώς και τα Δημοτικά τους Συμβούλια, για την συνεργασία με το ΥΠΕΣ και να τους συγχαρώ γιατί διαχρονικά έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του Προγράμματος Αναζωογόνησης διοχετεύοντας τους διαθέσιμους πόρους σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των ακριτικών περιοχών.

Είναι με αυτό και πολλά άλλα προγράμματα που μαζί, κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση πετύχαμε την ανακοπή της εικόνας εγκατάλειψης και υποβάθμισης σε πολλές περιοχές της Πράσινης Γραμμής.

Σίγουρα όμως έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε με πρώτο την διαχείριση της νέας τάξης πραγμάτων που δημιουργήθηκε λόγω της συσσώρευσης στους πυρήνες των αστικών κέντρων αυξημένου αριθμού μεταναστών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι και για την διαχείριση αυτού του προβλήματος, έχουν ήδη συμφωνηθεί συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από μια βδομάδα με τους Δημάρχους των 4 μεγάλων πόλεων, ώστε αθροιστικά και με τα προγράμματα

Αναζωογόνησης Ακριτικών περιοχών, να διορθώσουμε την εικόνα των αστικών κέντρων των πόλεων μας, βοηθώντας στην επιστροφή σ’ αυτά των γηγενών κατοίκων αλλά και επισκεπτών που σήμερα απομακρύνθηκαν από αυτά.

Με γνώμονα τον κοινό στόχο για ακόμα καλύτερες πόλεις εύχομαι στους φίλους Δημάρχους καλή δουλειά.

Το ΥΠΕΣ και η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σας.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο  IMG_5512.jpg
Κατεβάστε το αρχείο  IMG_5516.jpg
Κατεβάστε το αρχείο  IMG_5528.jpg

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα