Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/06/2021 08:38:48 AM

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στα εγκαίνια τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων του Δήμου Λεμεσού

25-06-2021 18:53


Αγαπητέ Δήμαρχε,

Κύριες και κύριοι,

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για να τελέσω τα εγκαίνια τριών ακόμη συγχρηματοδοτούμενων έργων του Δήμου Λεμεσού, συνολικού προϋπολογισμού €3.690.000, τα οποία βελτιώνουν εμφανώς την ελκυστικότητα της περιοχής, αλλά κυρίως αναβαθμίζουν την ποιότητας ζωής των κατοίκων, και όχι μόνο.

Τα έργα αυτά – η Πλατεία Αναγέννησης, ο Πράσινος Περίπατος σε Θρησκευτικά, Ιστορικά και Αρχιτεκτονικά Μνημεία, και η Ανάπλαση Όψεων στην Περιοχή του Πράσινου Περίπατου – εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λεμεσού.

Αναντίλεκτα, η Λεμεσός συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αξιοποιεί με κάθε τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συγχρηματοδότηση έργων, τα οποία επιφέρουν πολλαπλά οφέλη στις περιοχές παρέμβασης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή των κατοίκων.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ο Δήμος Λεμεσού έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού €23 εκ. Θεωρώ πως τα έργα αυτά, καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου Λεμεσού, που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, αποτελούν αφενός πρότυπα ορθής διαχείρισης (BEST PRACTICE), γεγονός για το οποίο έχει ήδη βραβευτεί στο παρελθόν ο Δήμος από το Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα URBACT. Αποτελούν, αφετέρου, το επιστέγασμα των προσπαθειών και απτό δείγμα των αποτελεσμάτων, που δύναται να επιφέρει η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Αρχών, των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, αλλά και ιδιωτικού τομέα, προς όφελος πάντοτε των πολιτών.

Πράσινος Περίπατος στα Θρησκευτικά, Ιστορικά και Αρχιτεκτονικά Μνημεία της Περιοχής Παρέμβασης της Λεμεσού

Η συμβολή των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του «Πράσινου Περίπατου» που εγκαινιάζουμε σήμερα και αφορά στη δημιουργία διαδρομής/περιπάτου στο δυτικό τμήμα του κέντρου πόλης, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης περιθωριοποίησης της περιοχής και γενικότερα για την ενδυνάμωση της ζωτικότητάς της. Μέσα από το έργο δίδεται έμφαση στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και ειδικά του απαράμιλλου πλούτου αρχιτεκτονικών, ιστορικών, αλλά και θρησκευτικών μνημείων (χριστιανικών και μουσουλμανικών), που καταδεικνύουν τα πολυπολιτισμικά ίχνη του τόπου διά μέσου των αιώνων.

Ο «Περίπατος» συνδέει ουσιαστικά την περιοχή Κέντρου Πόλης, το Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη, τη Μαρίνα Λεμεσού και το παλιό λιμάνι. Δημιουργεί μια διαδρομή που ενώνει όλους τους ενδιαφέροντες χώρους της περιοχής, θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία του κέντρου της πόλης, με σηματοδότηση.

Ανάπλαση όψεων στην Περιοχή Παρέμβασης στη Λεμεσό

Σε ό,τι αφορά στις παρεμβάσεις που έγιναν για την αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον ευπρεπισμό και τη χρωματική αποκατάσταση, την επιδιόρθωση τοιχοποιίας ή επιχρίσματος, καθώς και την καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών, τα οποία αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική της περιοχής. Οι παρεμβάσεις στις όψεις έχουν αναβαθμίσει αισθητά το πρόσωπο της περιοχής.

Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβάζογλου (Αναγέννησης)

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις συνοικίες του Δήμου Λεμεσού, εγκαινιάζουμε σήμερα και το τρίτο έργο «την Πλατεία Αναγέννησης», η οποία αποτελεί μέρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου για την ανάπλαση τεσσάρων πλατειών στον Δήμο Λεμεσού, συνολικού προϋπολογισμού €2,4 εκ. Συγκεκριμένα, πέραν της Πλατείας Αναγέννησης, έγιναν βελτιωτικές εργασίες α) στην πλατεία παρά την οδό Φιλελλήνων, β) στην πλατεία Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη, και γ) στην πλατεία Συντάγματος, οι οποίες έχουν παραδοθεί ήδη στους κατοίκους της Λεμεσού δημιουργώντας κύτταρα κοινωνικής συνάθροισης για τους κατοίκους της περιοχής. Είμαι βέβαιος ότι η ανάπλαση των πλατειών στην καρδιά των παλαιών συνοικιών του Δήμου Λεμεσού, θα συμβάλει στη ζωτικότητα και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αποτελεί βασική προτεραιότητα και στόχο για την Κυβέρνηση. Μέσα από τα τρία αυτά έργα μετατρέπουμε την εικόνα περιθωριοποίησης κάποιων υποβαθμισμένων συνοικιών σε περιοχές με αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση, με ταυτότητα και χαρακτήρα σύγχρονου αστικού κέντρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις γειτονιές της πόλης.

Με αφορμή τα εγκαίνια των τριών αυτών συγχρηματοδοτούμενων έργων, θα ήθελα να επαναλάβω ότι βούληση μας είναι να στηρίξουμε τις Τοπικές Αρχές στην προώθηση ώριμων έργων για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των πολιτών, στο πλαίσιο πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Αναντίλεκτα, η δυνατότητα θα είναι σημαντικά πιο ενισχυμένη με την επίτευξη της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απολύτως απαραίτητος, προκειμένου να δώσουμε στις τοπικές διοικήσεις τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και μελλοντικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών τους.

Με την ευκαιρία αυτή να αναφέρω πως με τη σύγκληση της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων σύντομα, θα επαναφέρουμε ως προτεραιότητα το θέμα των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση, με στόχο να οικοδομήσουμε πιο δυνατούς και σύγχρονους Δήμους στην υπηρεσία του δημότη. Επαναλαμβάνω, πως η κατοχύρωση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας δεν μπορεί να επιτευχθεί στο υπάρχον κατακερματισμένο σύστημα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον μεγάλο αριθμό συγκριτικά μικρών Δήμων, οι οποίοι στερούνται τόσο το μέγεθος όσο και την ικανότητα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Λεμεσού, τον Δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη, καθώς και όλους τους συντελεστές των έργων για την εργατικότητα και την προσπάθεια που καταβάλλουν τόσα χρόνια έτσι ώστε τα συγχρηματοδοτούμενα έργα να ολοκληρώνονται με επιτυχία, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας εμφανώς την πόλη της Λεμεσού.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τον Δήμο για την άριστη συνεργασία του με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ενεργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συνδράμει καταλυτικά, με την τεχνογνωσία και στήριξή της προς τις Τοπικές Αρχές, στην επίτευξη του στόχου απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν κατανεμηθεί στη χώρας μας κάτω από τον άξονα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, για ακόμη μία φορά, για τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης στις αναπτυξιακές επιδιώξεις και το όραμα που προτάσσετε για την πόλη σας.

Εύχομαι στην ίδια και μεγαλύτερη επιτυχή πορεία στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.


(ΕΦυς/ΕΚ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα