Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/09/2021 07:10:44 AM

Ο Υπουργός Εσωτερικών μετείχε στη Διάσκεψη των MED5 στη Μάλαγα για διαμόρφωση των κοινών θέσεων σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης

25-09-2021 18:24


Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής συμμετείχε στη διάσκεψη των MED5 που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα στις 24-25 Σεπτεμβρίου, στην παρουσία των Υπουργών αρμόδιων για θέματα μετανάστευσης και ασύλου των πέντε μεσογειακών κρατών-μελών πρώτης γραμμής: Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας.

Στη διάσκεψη οι αρμόδιοι υπουργοί των MED5 καθόρισα την κοινή τους στάση ενόψει του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργου στις 7 Οκτωβρίου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την εσωτερική και εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά στην καταπολέμηση των δικτύων παράτυπης μετανάστευσης και εμπορίας προσώπων, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων ασύλου και μετανάστευσης.

Στην κοινή τους δήλωση, οι MED5 εισηγούνται όπως η προσπάθεια αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να στοχεύει στην πρόληψη της στην πηγή της, ούτως ώστε να αναχαιτιστούν οι ροές πριν φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της ΕΕ η χρηματοδότηση των χωρών καταγωγής και διέλευσης για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της εμπορίας προσώπων.

Οι MED5 θεωρούν απαραίτητο τον άμεσο καθορισμό συγκεκριμένου χάρτη πορείας των σχεδίων δράσης της ΕΕ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων μεταναστευτικών ροών, υποκινούμενων από τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες έχουν προστεθεί στις προϋπάρχουσες αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης.

Αναπόφευκτα θα πρέπει να εξασφαλιστεί καταμερισμός της ευθύνης μέσω ενός αποτελεσματικού μηχανισμού μετεγκατάστασης για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Παράλληλα, είναι υψίστης σημασίας να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισμός στα θέματα επιστροφών και να υπάρξει ενεργός ρόλος των Οργανισμών της ΕΕ στην εξωτερική διάσταση.

Οι Υπουργοί των MED5 τόνισαν ότι οι Μεσογειακές χώρες που παραδοσιακά πλήττονται από μεταναστευτικές πιέσεις έχουν δείξει την αλληλεγγύη και στήριξη τους σε άλλα ΚΜ, όπως η Λιθουανία η Πολωνία και η Λετονία.

Επιβεβαίωσαν τέλος τη δέσμευση τους να συνεχίσουν να υπερασπίζονται το κοινό τους όραμα για την κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, κυρίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Περισσότερα βλ. στην κοινή δήλωση των MED5 εδώ.

O Υπουργός Εσωτερικών στις παρεμβάσεις του εξέφρασε την ικανοποίηση για την πλήρη υιοθέτηση των εισηγήσεων της Κύπρου από τους MED5 για την αναγκαιότητα αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αλλά και εποπτεία της Πράσινης Γραμμής, ανάληψη πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αποτελεσματικές επιστροφές.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στα μέτρα που ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να δέχεται μεγάλο αριθμό παράτυπων αφίξεων, κυρίως από την Τουρκία και μέσω των κατεχόμενων περιοχών και της πράσινης γραμμής, ως άμεσο αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης των μεταναστών.

Μόνο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021, η Κύπρος έλαβε περισσότερες από 8.000 νέες αιτήσεις ασύλου, είπε, σε μια μικρή χώρα με πληθυσμό μικρότερο του ενός εκατομμυρίου.

Περισσότερα στις δηλώσεις του εδώ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών επιστρέφει στην Κύπρο αύριο.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα