Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/09/2022 10:12:45 AM

Επίσημη αναγνώριση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού κατά της Κύπρου, μέσω Πράσινης Γραμμής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Μετά από πολύμηνη και δύσκολη διαπραγμάτευση, το Υπουργείο Εσωτερικών πέτυχε προχθες στις Βρυξέλες μια μέγιστη διπλωματική επιτυχία. Την αναγνώριση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία μέσω της Πράσινης Γραμμής, που δίνει πλέον νέες δυνατότητες αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο της συμβιβαστικής πρότασης της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση καταστάσεων εργαλειοποίησης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, το Υπουργείο Εσωτερικών πέτυχε να εισαχθεί ειδική αναφορά στην Πράσινη Γραμμή που καταγράφει με σαφήνεια ότι:

«Παρόλο που η Πράσινη Γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο, προκύπτει ότι η κατάσταση κατά την οποία μια τρίτη χώρα ή ένας μη κρατικός φορέας ενθαρρύνει ή διευκολύνει τη μετακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών να διασχίσουν τη γραμμή θα πρέπει να θεωρηθεί ως εργαλειοποίηση.»


Η περίληψη της αναφοράς αυτής σε επίσημο Κανονισμό της Ε.Ε., αποτελεί και την πρώτη επίσημη παραδοχή της Ευρώπης για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία μέσω της Πράσινης Γραμμής και παρέχει πλέον ξεκάθαρα τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει την υβριδική απειλή της Τουρκίας και να ανακόψει τις καθημερινές παράνομες διελεύσεις παράτυπων μεταναστών που διοχετεύονται μέσω κατεχομένων με την υιοθέτηση όλων εκείνων των μέσων και μέτρων που κατ’ αντιστοιχία εφαρμόζονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς η Πράσινη Γραμμή να θεωρείται σύνορο.


Η εξαιρετικά σημαντική αυτή διπλωματική επιτυχία του Υπουργείου Εσωτερικών, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η Τουρκία εντείνει καθημερινά τις απειλές της, κυρίως κατά της Κύπρου και της Ελλάδας ενώ πλέον η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού μέσω της Πράσινης Γραμμής, μετατρέπεται από κυπριακό ζήτημα σε ευρωπαϊκό και ως τέτοιο αναμένεται να αντιμετωπιστεί εφεξής.


11 Σεπτεμβρίου 2022
Υπουργείο Εσωτερικών


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα