Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
05/08/2021 01:50:40 PM

Κατάργηση παλαιών τύπων δελτίων ταυτότητας που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης

05-08-2021 12:16


Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει, ότι οι παλαιοί τύποι δελτίων ταυτότητας, που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, θα ισχύουν έως και τις 3 Αυγούστου 2026, οπόταν και θα καταργηθούν. Συναφώς, καλούνται οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας, που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, όπως τις αντικαταστήσουν το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026.

Η κατάργηση είναι υποχρεωτική και αποτέλεσμα του Κανονισμού ΕΕ 2019/1157 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής, που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Τονίζεται, πως όλοι οι υπόλοιποι τύποι δελτίων ταυτότητας, που φέρουν ημερομηνία λήξης, συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.
(Εφυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα