Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
11/11/2020 12:10:04 PM

Διενέργεια της ετήσιας ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Σωματείων με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψηςΛόγω των συνεχιζόμενων μέτρων για την προστασία του πληθυσμού από τον κορωνοϊό, πολλά σωματεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύγκλισης των ετήσιων Γενικών συνελεύσεων που είναι υποχρεωμένες να συγκαλέσουν με βάση το άρθρο 8(στ) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο, ή να συγκαλέσουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις για λήψη αποφάσεων.

Παρά την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Νόμου, όπου για να θεωρηθούν ως παρόντα μέλη μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να υφίστανται σχετικές πρόνοιες στο καταστατικό, το Υπουργείο Εσωτερικών παραχωρεί άδεια σε όλα τα σωματεία να διενεργήσουν τις Γενικές τους συνελεύσεις με παρουσία μελών μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την άρση των περιορισμών για συναθροίσεις, με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Για να θεωρηθεί ως έγκυρη η παρουσία μέλους μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει κατά την ώρα της συνέλευσης το μέλος που παρευρίσκεται μέσω τηλεδιάσκεψης να αποστέλλει στο Προεδρείο της συνέλευσης ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο οποίο να αναφέρει το όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και να δηλώνει παρών. Τα ηλεκτρονικά αυτά μηνύματα πρέπει να φυλάσσονται από το σωματείο, ώστε να αποτελούν απόδειξη παρουσίας του μέλους, σε περίπτωση που τίθενται θέματα απαρτίας και εγκυρότητας της γενικής συνέλευσης.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα