Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
24/09/2022

Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Κωνσταντίνου εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 33η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

24-09-2022 12:46

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη της 33ης τακτικής εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Θα ήθελα εξαρχής να μεταφέρω τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για την πρόσκληση και τους θερμούς του χαιρετισμούς, αφού λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατόν να βρίσκεται σήμερα μαζί σας.

Η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου προσδίδει στις εργασίες της 33ης Γενικής Συνέλευσης ένα επετειακό χαρακτήρα και μία ευκαιρία αναστοχασμού για όλα όσα έχετε οργανωμένα επιτύχει ως επιστημονικός κλάδος και ειδικότερα μέσα από τις συλλογικές δράσεις του Συλλόγου. Ενός συλλόγου, που δημιουργήθηκε στον τόπο μας για να αναδείξει τον σπουδαίο ρόλο, που επιτελεί η Αρχιτεκτονική τόσο στην Τέχνη όσο και στην Επιστήμη του σχεδιασμού της ανάπτυξης του δομημένου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των εργασιών της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κατάθεση απόψεων για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Από το 1981, που ιδρύθηκε ο Σύλλογος, συνέβαλε ουσιαστικά στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, στη βελτίωση του νομικού πλαισίου, που διέπει τα τεχνικά θέματα, στην ενημέρωση του κοινού για τον ρόλο και τη σημασία του επαγγέλματος, αλλά και στη συνεχή ποιοτική επιμόρφωση των μελών του, καθώς και στη συμβολή τους στην επιστημονική, πνευματική, πολιτιστική και καλλιτεχνική εξέλιξη της Κύπρου.

Η αρχιτεκτονική αναμφίβολα αποτελεί μέσα στο πέρασμα του ιστορικού χρόνου ένα πολύτιμο πολιτιστικό αγαθό, απόλυτα συνυφασμένο με την ταυτότητα ενός τόπου και την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων του. Προσδιορίζει αντιλήψεις μέσα στο χώρο και τον χρόνο και εστιάζει στην πρωτοτυπία, τη μοναδικότητα και τη λειτουργικότητα. Πρωτίστως, αποτελεί μια δημιουργική πράξη, η οποία καλλιεργεί την αισθητική, μέσα σε ένα ασφαλές και χρηστικό πλαίσιο.

Κατά γενική ομολογία, οι αρχιτεκτονικές επιδράσεις τα τελευταία χρόνια τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, είναι εμφανείς και συνοδεύονται από αλλαγές, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα δεδομένα μιας σύγχρονης πραγματικότητας και μιας νέας εποχής.

Ο τόπος μας, όσον αφορά στα αναπτυξιακά έργα, εξελίσσεται και ακολουθεί μία ανοδική πορεία, στην οποία οι επιστήμονες αρχιτέκτονες έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν. Είναι άξιο επαίνου το γεγονός ότι οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες σας αγκαλιάζουν και τους νέους φοιτητές αρχιτεκτονικής, στους οποίους προσφέρετε απλόχερα την υποστήριξη, την αποδοχή και τις βιωματικές σας εμπειρίες, από τον χώρο του επαγγέλματός σας.

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ευρύτερη κοινωνική συμβολή του αρχιτεκτονικού κλάδου και προσβλέποντας στην αγαστή συνεργασία με την πολιτεία, λαμβάνει αποφάσεις και υλοποιεί επωφελείς δράσεις, που σκοπό έχουν διευκολύνουν το έργο και ταυτόχρονα να αναδείξουν την αναγκαιότητα και την ανεκτίμητη προσφορά των αρχιτεκτόνων στην εξέλιξη της κοινωνίας και του πολιτισμού εν γένη.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει θεσμοθετήσει ανά τριετία τον Διαγωνισμό Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, με στόχο τη δημόσια αναγνώριση εξαιρετικών δειγμάτων σύγχρονης Αρχιτεκτονικής στον τόπο μας. Ενδεικτική δράση αποτελεί και η διοργάνωση εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς, που συντονίζονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για ένα θεσμό, που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει και να εκτιμήσει την αρχιτεκτονική και πολιτιστική του κληρονομιά.

Επιπρόσθετα, καταβάλλονται προσπάθειες για προώθηση αναπτυξιακών έργων, μέσα από ένα σύστημα ευέλικτων διαδικασιών, καθώς επίσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι οποίες καταγράφουν μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης, με την οποία εισήχθη η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης οικιστικών αναπτύξεων. Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στις Πολεοδομικές Αρχές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και αντίστοιχα αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδομής στις πέντε Επαρχιακές Διοικήσεις, ώστε πέραν του απαιτούμενου εκσυγχρονισμού των Αρχών αδειοδότησης, να δοθεί λύση στα προβλήματα και στις χρονοβόρες αδυναμίες, που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε χρήση από τις πέντε Πολεοδομικές Αρχές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος», μέσω του οποίου οι πολεοδομικές αιτήσεις για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο, υποβάλλονται και τυγχάνουν ηλεκτρονικής διαχείρισης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει οι πολεοδομικές άδειες να αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά στους μελετητές, με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής της Πολεοδομικής Αρχής. Τα αποτελέσματα, έτσι όπως προκύπτουν από την επιτυχημένη εφαρμογή της όλης διαδικασίας, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, γι’ αυτό και αποφασίστηκε επέκταση του πεδίου και σε μεγαλύτερης κλίμακας αναπτύξεις.

Αναμένεται δε, ότι με την εφαρμογή της επέκτασης της διαδικασίας της πολεοδομικής βεβαιότητας, θα υπάρξει σημαντικό όφελος για την οικοδομική βιομηχανία, την οικονομία, καθώς και για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, με την επίσπευση της αδειοδότησης και συνεπακόλουθα της υλοποίησης των αναπτύξεων αυτών.

Αναμφίβολα, οι παραπάνω αναφορές είναι ενδεικτικές και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο σας. Ωστόσο, η Κυβέρνηση προσβλέπει στην περαιτέρω αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά διάφορα ζητήματα, που χρήζουν βελτίωσης και εκσυγχρονισμού. Ειδικότερα στην κοινή βούληση για σχεδιασμό δημόσιων κτηρίων και χώρων, στη βάση ποιοτικών και επιστημονικών κριτηρίων, μέσα από Διαδικασίες Προκήρυξης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. Άλλωστε, η πνευματική εργασία, που απαιτείται για τον σχεδιασμό ενός δημόσιου οικοδομήματος, θεωρείται αναγκαία, αφού ένα έργο κοινής ωφέλειας αποτελεί σημαντική επένδυση, με σκοπό να λειτουργεί μακροπρόθεσμα και να εξυπηρετεί ευεργετικά τους ανθρώπους.

Καταληκτικά, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για την πολυεπίπεδη και εθελοντική του δράση, καθώς και σε όλους όσοι στήριξαν με τη συμβολή τους το αξιόλογο και απαιτητικό έργο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Θερμά συγχαρητήρια εκφράζω και στους ομιλητές της σημερινής διοργάνωσης, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να επιμορφώσουν και να διαφωτίσουν τους παρευρισκόμενους.

Εύχομαι από καρδίας καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στις ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλετε, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα να δημιουργείτε αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα με γνώση, θάρρος και ενθουσιασμό, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας τις επιστημονικές, τεχνικές και καλλιτεχνικές σας δυνατότητες!

(ΕΦυς/ΝΓ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα