Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
08/12/2023 12:55:47 PM

Συνεχίζεται η προσπάθεια για εξορθολογιστική διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιώνΈλεγχος σε συνολικά 1.000 συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών υποστατικών που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υφιστάμενων συμβάσεων και της ορθής τήρησης των όρων τους. Οι έλεγχοι, που διενεργούνται από κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου που συστάθηκε με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, αφορούν συμβάσεις για υποστατικά σε όλες τις Επαρχίες. Από τους ελέγχους αποδείχθηκε παραβίαση των όρων της σύμβασης σε 98 περιπτώσεις, για τις οποίες έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για ανάκτηση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ενώ για άλλες 105 θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει σειρά μέτρων που στοχεύουν στην επίλυση ιδιαζουσών περιπτώσεων διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακαλέσει άδεια εκμετάλλευσης τουρκοκυπριακής περιουσίας (γεωργικού κλήρου) στην Επαρχία Πάφου, μετά από διαπίστωση ότι η εν λόγω περιουσία, ενώ τύγχανε αξιοποίησης από πρόσφυγα δικαιούχο για γεωργικούς σκοπούς, λανθασμένα εγκρίθηκε για παραχώρηση για εξυπηρέτηση άλλης ανάπτυξης από μη πρόσφυγα. Μετά από νέα απόφαση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, η συγκεκριμένη περιουσία ανακτήθηκε και η άδεια χρήσης θα εκχωρηθεί εκ νέου στον αρχικό δικαιούχο, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που επιτελέστηκε εις βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι με σκοπό τη θεσμοθέτηση διαδικασιών και την εισαγωγή μηχανισμών για αξιοκρατική και χρηστή διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, τα διαθέσιμα τουρκοκυπριακά υποστατικά και ακίνητα θα δημοσιεύονται στο εξής στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, μέσω της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρόσφυγες θα μπορούν να τα διεκδικήσουν, στη βάση κοινών κριτηρίων. Η απόφαση για παραχώρηση ενός υποστατικού/ακινήτου θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από αρμόδια Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται η ισονομία στην αξιοποίηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα