Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
25/05/2021 07:08:21 AM

Βουλευτικές Εκλογές 2021 - Ειδικά Εκλογικά Κέντρα για ασθενείς με κορωνοϊό


24-05-2021 14:44


Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ενημερώνει τα πιο κάτω αναφορικά με τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα, στα οποία μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ασθενείς με κορωνοϊό.

(α) Ειδικός εκλογικός κατάλογος

Για να μπορέσει κάποιος/α να ψηφίσει σε ειδικό κινητό εκλογικό κέντρο, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Να είναι εγγεγραμμένος/η εκλογέας στον εν ισχύ εκλογικό κατάλογο.

(ii) Να αποτελεί επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού Covid-19.

(iii) Να βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό την ημέρα των εκλογών, βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19) Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας.

(β) Διαδικασία εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο

Η εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο γίνεται με υποβολή δήλωσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στη διεύθυνση https://aps.elections.moi.gov.cy/. Εναλλακτικά, μπορεί να ακολουθήσει το σχετικό σύνδεσμο μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των εκλογών http://www.elections.gov.cy/ πατώντας στο εικονίδιο «Ειδικά Κινητά Εκλογικά Κέντρα για Ασθενείς με Κορωνοϊό Covid-19”. Ο έλεγχος τήρησης των σχετικών προϋποθέσεων γίνεται από τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας.

Κατά την υποβολή της δήλωσης πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία: (i) του δελτίο ταυτότητας, (ii) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία χρησιμοποιείται για σκοπούς επιβεβαίωσης αποδοχής της αίτησης και επικοινωνίας και ο αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (iii) εναλλακτικό τηλέφωνο επικοινωνίας και (iv) η διεύθυνση αυτοπεριορισμού.

Ο αριθμός τηλεφώνου, που θα δηλωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επικοινωνίας με τον/την Προεδρεύων του Ειδικού Κινητού Εκλογικού Κέντρου, με σκοπό να διευθετηθεί η ώρα επίσκεψης στη διεύθυνση αυτοπεριορισμού του/της ψηφοφόρου. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία στον πρώτο αριθμό, θα χρησιμοποιηθεί ο εναλλακτικός αριθμός επικοινωνίας.

Η διεύθυνση αυτοπεριορισμού που θα δηλωθεί, δεν μπορεί να είναι διαφορετική από τη διεύθυνση συνήθους διαμονής του/της εκλογέα, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και είναι καταχωρημένη ως επίσημη διεύθυνση στο Αρχείο Πληθυσμού, δηλαδή η διεύθυνσή που αναφέρεται στον εκλογικό κατάλογο . Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς που νοσηλεύονται, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν τη διεύθυνση του κέντρου νοσηλείας. Στα κέντρα νοσηλείας περιλαμβάνεται και το κέντρο περιορισμού θετικών κρουσμάτων COVID-19, που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας στην Κοινότητα Τερσεφάνου, στην Λάρνακα (EDEM).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης προϋποθέτει έλεγχο ασφαλείας δύο παραγόντων (two factor authentication), κατά την οποία ο/η εκλογέας θα λάβει ένα προσωρινό αριθμό OTP, με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ως τηλέφωνο επικοινωνίας, τον οποίον θα καταχωρήσει για να γίνει επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, στην ιστοσελίδα. Για σκοπούς διασφάλισης της προϋπόθεσης, ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον εκλογέα, στην περίπτωση που η όλη διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, τόσο ο αριθμός τηλεφώνου που δηλώθηκε, όσο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποβολή δήλωσης για κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο/η εκλογέας έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης, μετά την υποβολή της, καθώς και πλήρη απόσυρσή της.

Για σκοπούς διευκόλυνσης των εκλογέων, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του κοινού, στον αριθμό 22 867879, από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 07:00 μ.μ..

(γ) Κατάρτιση ειδικού εκλογικού καταλόγου

Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος θα καταρτιστεί βάσει των δηλώσεων, που θα υποβληθούν στην ειδική πλατφόρμα, μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 στις 06:00 μ.μ., που λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

(δ) Διαδικασία ψηφοφορίας

Το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, ο/η Προεδρεύων υπάλληλος θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον/την εκλογέα για το χρόνο περίπου της επίσκεψης στη διεύθυνση αυτοπεριορισμού του/της. Η ενημέρωση θα γίνει με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου, που έχει δηλώσει ο/ εκλογέας. Την ημέρα των εκλογών, ο/η Προεδρεύων θα επικοινωνήσει εκ νέου, τουλάχιστον μια ώρα πριν την επίσκεψη, ενημερώνοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια για το χρόνο της επίσκεψης, δίδοντας χρονικό διάστημα μισής ώρας (για παράδειγμα θα ενημερώνεται, πως η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 09:00 και 09:30). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία στον πρώτο αριθμό, θα γίνει προσπάθεια επικοινωνίας στο δεύτερο.

Το κινητό εκλογικό κέντρο θα στελεχώνεται από δύο υπαλλήλους και θα συνοδεύεται από αστυνομικό. Η διακίνηση του προσωπικού θα γίνεται με όχημα της Αστυνομίας, το οποίο θα οδηγεί δεύτερος αστυνομικός.

Η εκκίνηση των κινητών εκλογικών κέντρων θα γίνει από συγκεκριμένους, όπου θα γίνει σφράγιση των ψηφοδελτίων και των καλπών. Οι χώροι αυτοί μπορούν να επιθεωρηθούν από τους εκπροσώπους των συνδυασμών, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί σχετικά. Για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων, δεν συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συνδυασμών στη διαδικασία ψηφοφορίας, στα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα.

Κατά την επίσκεψη του κινητού εκλογικού κέντρου στο χώρο περιορισμού του/της, ο/η εκλογέας θα πρέπει να ψηφίσει ακολουθώντας τις υποδείξεις του/της Προεδρεύοντα και τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται στο σχετικό πρωτόκολλο του Υπουργού Υγείας. Για σκοπούς διασφάλισης της υγείας του προσωπικού του εκλογικού κέντρου, ο/η εκλογέας θα πρέπει απαραιτήτως όπως φέρει μάσκα προστασίας και να απολυμάνει τα χέρια του/της, πριν έλθει σε επαφή με το ψηφοδέλτιο, έντυπο ή την κάλπη. Επίσης, δεν θα υπογράψει στον εκλογικό κατάλογο, αλλά θα συμπληρώσει βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, αφού παρουσιάσει εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο ταυτότητα.

Διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση που, κατά την επίσκεψη του κινητού εκλογικού κέντρου, ο/η εκλογέας δεν εντοπιστεί στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, τότε θα θεωρηθεί ότι απέχει από τη ψηφοφορία και σε καμία περίπτωση το συνεργείο του εκλογικού κέντρου δεν θα επισκεφθεί ξανά το υποστατικό του.

Η ψηφοφορία σε κέντρα νοσηλείας θα γίνεται στη βάση αυστηρού πρωτοκόλλου από υπαλλήλους που θα οριστούν από τους Εφόρους, οι οποίοι παράλληλα θα έχουν υπηρεσία σε κέντρα νοσηλείας.

(ε) Οδηγός ενημέρωσης

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί με λεπτομέρεια για κάθε πτυχή της διαδικασίας που αφορά τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα για ασθενείς με κορωνοϊό, κατεβάζοντας το σχετικό οδηγό, που βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα