Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
08/02/2023

Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή μετά τη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για την προκήρυξη του Στεγαστικού Σχεδίου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας

08-02-2023 15:46

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ένα καινούριο Σχέδιο Χορηγιών, εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, και αφορά συγκεκριμένα στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας στην περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας.

Είναι ένα Σχέδιο που έρχεται να λειτουργήσει αθροιστικά με τα σχέδια που εξαγγείλαμε προ διμήνου και αφορούσαν -να θυμίσω- την ανάπλαση της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, με τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής, το Σχέδιο Χορηγιών για ανέγερση Φοιτητικών Εστιών, κίνητρα για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και αναβαθμισμένα κίνητρα για τις διατηρητέες οικοδομές.

Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ένα σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με αρκετές χαλαρώσεις, επιτρέψτε μου να πω, γιατί θέλουμε ακριβώς να δώσουμε τη δυνατότητα, σε νέους ανθρώπους να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στην εντός των τειχών πόλη και να βελτιώσουμε την εικόνα της σημερινής αποψίλωσης που παρουσιάζει.

Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα λειτουργήσει συνεργιστικά.

Διαθέτουμε από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου €5 εκ.. Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2023 και θα παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Θα είναι διάρκειας σχεδόν τριών ετών και ο λόγος είναι συγκεκριμένος: θέλουμε να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες, αφενός μεν να υπάρξει αξιοποίηση του σχεδίου, αλλά με περιορισμό, για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα σε κόσμο για να προσέλθει και να υποβάλει αιτήσεις.

Τα ωφελήματα του συγκεκριμένου σχεδίου θα είναι πανομοιότυπα με αυτά του στεγαστικού σχεδίου των εξόχως ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που είναι το πλέον γενναιόδωρο από τα σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών, με το μέγιστο ποσό ενίσχυσης να κυμαίνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας από €35.000 μέχρι και €70.000, ενώ θα προσφέρεται και πρόσθετη βοήθεια €10.000 για τα άτομα με αναπηρία.

(ΕΦυς/ΝΓ/ΣΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα