Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/02/2024 04:16:19 PM

Έναρξη του έργου «Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο»Ξεκινά σήμερα επίσημα το έργο για την «Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο», με την πραγματοποίηση της εναρκτήριας συνάντησης στις εγκαταστάσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) μέσω του Εργαλείου Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Support Instrument - TSI) για το 2023. Το έργο υλοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία EY Cyprus Advisory Services Limited. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική χρήση και απορρόφηση των χρηματοδοτικών πόρων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων που αποτελούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

Το έργο αποτελεί μέρος της στρατηγικής που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ), ως η Διαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι ο εξορθολογισμός των διαδικασιών και η βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου -σύμφωνα πάντα με το ρυθμιστικό πλαίσιο-, έχοντας ως απώτερο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου έργου, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί σχέδιο δράσης, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο της Διαχειριστικής Αρχής όσο και άλλων κυβερνητικών εμπλεκόμενων φορέων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM), ηγούνται αυτής της προσπάθειας. Σημειώνεται ότι στο έργο αναμένεται να εμπλακούν επιλεγμένες κυβερνητικές υπηρεσίες, τμήματα, μονάδες, κ.ά., οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως ενδιαφερόμενοι φορείς. Η συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων θα έχει αμοιβαία οφέλη για όλους, καθώς αυτό το έργο θα συμβάλει στην αποτελεσματική και διάφανη κατανομή, απορρόφηση και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών πόρων.

Το έργο θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο και για άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με τα ζητήματα της μετανάστευσης, της διαχείρισης συνόρων και τη διαχείριση των σχετικών χρηματοδοτικών πόρων.

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ), εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων κυβερνητικών φορέων. Από την ανάδοχο εταιρεία, συμμετείχαν μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου καθώς και ανώτερα στελέχη της EY Κύπρου, EY Ελλάδας και EY Ιταλίας.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα