Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
13/09/2023 07:50:30 AM

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στα παράνομα υποστατικά την περιοχή του ΑκάμαΣε συνέχεια των οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, κλιμάκιο αποτελούμενο από Λειτουργούς της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Γραφεία Πάφου) και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την καταγραφή των κτηνοτροφικών/γεωργικών υποστατικών (στιάδια) στην περιοχή του Ακάμα, στα οποία εντοπίστηκαν αυθαίρετες τροποποιήσεις.

Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν σε 25 υποστατικά παράνομες παρεμβάσεις και μετατροπές κατά παράβαση της άδειας χρήσης τους. Τα εν λόγω υποστατικά βρίσκονται σε τεμάχια στις παρυφές του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα σε σημεία που γειτνιάζουν με περιοχές του Δικτύου Natura. Σημειώνεται ότι για τις πέντε εξ αυτών των περιπτώσεων είχαν ήδη ληφθεί δικαστικά μέτρα από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Για τις υπόλοιπες 20 περιπτώσεις και βάσει των ευρημάτων της έρευνας, ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες, έτσι ώστε άμεσα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία των ιδιοκτητών μέσω του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Αρχείου Πληθυσμού. Ακολούθως, θα δοθεί εύλογο χρονικό περιθώριο για άρση των παρανομιών και αποκατάσταση της νομιμότητας. Περιπτώσεις που δεν θα συμμορφωθούν, θα προωθηθούν από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου προς τη Γενική Εισαγγελία για λήψη δικαστικών μέτρων.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι έγιναν με φυσική αυτοψία του κλιμακίου, καθώς και με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, αξιοποιώντας τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα