Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
29/04/2021 07:02:03 PM

Έντυπο Υποβολής Ένστασης για τη σειρά κατάταξης του προκαταρκτικού πίνακα για την πρόσληψη ενός (1) Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου, Πολιτικού Μηχανικού (κλ. Α9-Α11-Α12), Υπουργείο Εσωτερικών».
Έντυπο Υποβολής Ένστασης για τη σειρά κατάταξης του προκαταρκτικού πίνακα για την πρόσληψη ενός (1) Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου, Πολιτικού Μηχανικού (κλ. Α9-Α11-Α12), Υπουργείο Εσωτερικών».Κατεβάστε το αρχείο Word Συνημμένο Α-Αντιστοιχία πτυχίων.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα