Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/05/2021 02:16:31 PM

Ο Υπουργός Εσωτερικών συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών

12-05-2021 09:50


Σε Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών συμμετείχε χθες, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής.

Αντικείμενο της Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Πορτογαλική Προεδρία με τη συμμετοχή εκπροσώπων αφρικανικών χωρών, ήταν η εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, καθώς και η συνεργασία με τρίτες χώρες, από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες.

Σε παρέμβασή του ο Υπουργός είπε ότι για την αποτελεσματική διαχείριση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από αφρικανικές χώρες, είναι απαραίτητο να υπάρχουν προσαρμοσμένες πολιτικές για στήριξη των χωρών αυτών, καθώς και συνεργασίες, οι οποίες θα βασίζονται σε αρχές, συμφωνημένους όρους και δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα τρίτων χωρών που έχουν επιδείξει εποικοδομητική συνεργασία για τη φιλοξενία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και την αποτροπή παράτυπων ροών προς την ΕΕ. Υπενθύμισε όμως ότι η Τουρκία, η οποία είναι αποδέκτης σημαντικής οικονομικής στήριξης από την ΕΕ, δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της προς το σύνολο των κρατών μελών, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, συνεχίζοντας να ωθεί την παράνομη ροή μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τόνισε δε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, που αντιμετωπίζουν δυσανάλογη εισροή μεταναστών, να δοθεί προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμες λύσεις που να ανακουφίζουν από τις πιέσεις που δέχονται. Για αυτό, εξήγησε, «θεωρούμε ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ για συνεργασία της με τρίτες χώρες, πρέπει να εστιάσουν στις αποτελεσματικές επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών, στην πάταξη των κυκλωμάτων λαθρεμπορίου και στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ».

Πρόσθεσε ότι σημαντική είναι και η ανάληψη, από την ίδια την ΕΕ, εκστρατειών ενημέρωσης, με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας UNHCR, του FRONTEX και του EASO, οι οποίες θα πληροφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών στις χώρες τους σχετικά με τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης. Οι εκστρατείες θα πρέπει να στοχεύουν στις τρίτες χώρες από τις οποίες υπάρχει παράτυπη ροή μεταναστών.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα