Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
11/11/2020 11:36:01 AM

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYPRA LTDΗ προσπάθεια της εταιρείας CYPRA Ltd να μεταθέσει τις ευθύνες της για την πλημμελή υγιενομική διαχείριση στην μονάδα που διατηρεί στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας με την ατυχή επίκληση ότι είναι τα δύο Υπουργεία που απέστειλαν αιτητές ασύλου για εργοδότηση, προκαλεί αλγεινή εντύπωση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θέλει να διευκρινίσει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να τροφοδοτεί επιχειρήσεις με αιτητές ασύλου αλλά ούτε και να παραχωρεί εγκρίσεις απασχόλησης σε αιτητές ασύλου και φοιτητές.

Για αποκάτασταση της αλήθειας πρέπει να αναφερθεί ότι είναι η Εταιρεία CYPRA, που τον Νοέμβριο του 2019 αιτήθηκε και εξασφάλισε έγκριση (στις 13/11/2019) από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εργοδότηση 29 αιτητών ασύλου εκ των οποίων όπως η ίδια η Εταιρεία βεβαιώνει με πρόσφατη επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, εργοδότησε τελικά μόνο 2 από τους 29 εγκριθέντες.

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας. Πως βρέθηκαν να απασχολούνται στο χώρο 79 παράνομα εργαζόμενα άτομα ?

Υπουργείο Εσωτερικών
11/11//2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα