Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
25/05/2021 07:26:54 AM

Βουλευτικές Εκλογές 2021- Διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και προστασία των εκλογέων

24-05-2021 14:16


O Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να τονίσει, ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου των εκλογέων, με στόχο τη διενέργεια αδιάβλητων και αντικειμενικών εκλογών.

Οι διοικητικές και νομοθετικές διευθετήσεις είναι τέτοιες, που διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, συμπεριλαμβανομένων των εγκλωβισμένων και των φυλακισμένων.

Οι εκλογείς, αφού πάρουν το ψηφοδέλτιο της οικείας εκλογικής περιφέρειας, οφείλουν να εισέλθουν στους θαλάμους ψηφοφορίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, αφού θα ελέγχεται η είσοδος και κάθε κίνηση των εισερχόμενων στα εκλογικά κέντρα, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο για τυχόν επηρεασμό τους, από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι εκλογείς να είναι βέβαιοι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων, από οποιοδήποτε πρόσωπο, τι ψήφισε ο καθένας.

Οι εκλογείς οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται, ότι το ψηφοδέλτιο που δίνεται σ΄ αυτούς, από τους υπεύθυνους υπαλλήλους, είναι δεόντως σφραγισμένο, με την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας, ώστε να θεωρείτε έγκυρο.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα