Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
    1. Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή εδώ
    2. Παρουσίαση βασικών διατάξεων του:
(α) περί Δήμων Νόμου του 2022
(β) περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού αρ. 2) Νόμου του 2022
(γ) περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022

Παρουσίαση εδώ

      3. Παρουσίαση:
(α) Συγκρότηση και αρμοδιότητες των οργάνων που προβλέπονται από τις νομοθεσίες, κατά τη μεταβατική περίοδο
(β) Παρουσίαση Οδικού Χάρτη/θεμάτων που χρήζουν ενεργειών, προς υλοποίηση των προνοιών της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παρουσίαση εδώ