Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
16/03/2023

Αρχική δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά το πέρας της σύσκεψης για το θέμα της στατικής επάρκειας οικιών στους Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων, στο Υπουργείο Εσωτερικών

16-03-2023 19:10

Συγκάλεσα την έκτακτη σύσκεψη για να αναζητήσουμε τρόπους επίλυσης του προβλήματος με τα ζητήματα στατικότητας οικιών σε προσφυγικούς Οικισμούς Στέγασης.

Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που κατά κύριο λόγο είναι αποτέλεσμα του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρήλθε από την κατασκευή των οικισμών.

Αμέσως μόλις ανέλαβα καθήκοντα ζήτησα να ενημερωθώ για τις διάφορες παραμέτρους γιατί τίθενται ζητήματα ασφάλειας και υγείας τα οποία βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης. Όλοι, Πολιτεία, Βουλή, οργανωμένα σύνολα και επαγγελματικοί φορείς, συμφωνούμε ότι πρέπει να εξευρεθεί μια ολιστική λύση στη διαχείριση της άρσης της επικινδυνότητας με γνώμονα την ασφάλεια των ενοίκων. Η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση για άμεση και ολιστική επίλυση του προβλήματος και με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως παρουσίασε σήμερα πρόταση για ένα νέο Πρόγραμμα Διαχείρισης των Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων για καθολική διαχείριση του ζητήματος και για τις 358 υφιστάμενες πολυκατοικίες που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους συνανθρώπους μας να εξασφαλίσουν μέσω του Σχεδίου ασφαλή στέγη, χωρίς να υπάρχει πλέον η εξάρτηση από το κράτος και τις υπηρεσίες του για σκοπούς περιστασιακής συντήρησης.

Θέλω να επαναλάβω ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας όλων των ενοίκων των κατοικιών και ως εκ τούτου, μόλις στο επόμενο διάστημα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο, όποιες κατοικίες κρίνονται ως επικίνδυνες θα γίνουν διευθετήσεις για προσωρινή μεταστέγαση των ενοίκων ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν όλες οι ενέργειες που χρειάζεται για να αρχίσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες επιδιόρθωσης ή και αναδόμησης των κτηρίων.

Συνεπώς, βάσει της πρότασης από τώρα και για τον επόμενο χρόνο θα δοθεί προτεραιότητα στην επιδιόρθωση ή και ανακατασκευή των διαμερισμάτων των 43 πολυκατοικιών που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η πρόταση προβλέπει ακολούθως την επιδιόρθωση/ ή και ανακατασκευή και των υπόλοιπων κτιρίων στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος κατά προτεραιότητα.

Η πρόταση προνοεί:

· Όπως δοθεί κρατική επιχορήγηση προς τους δικαιούχους του Σχεδίου Χορηγιών για να προβούν σε επιδιόρθωση/ συντήρηση ή/ και αναδόμηση πολυκατοικιών.

· Όπως δοθεί παράλληλα εφάπαξ ποσό χορηγίας για ενοίκιο, για προσωρινή στέγαση των δικαιούχων για το διάστημα που θα γίνονται οι εργασίες.

· Την παράκαμψη γραφειοκρατικών διαδικασιών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αποφευχθούν χρονοτριβές και κωλυσιεργίες. Στο πλαίσιο αυτό έχει προταθεί όπως το Κράτος δώσει επιπρόσθετες επιχορηγήσεις για κάλυψη του κόστους υπηρεσιών των Πολιτικών Μηχανικών για τη μελέτη αποτίμησης στατικής επάρκειας και των αναγκαίων στατικών μελετών αντισεισμικής αναβάθμισης ή αναδόμησης. Παράλληλα, θα καλυφθεί μέσα από την ίδια χορηγία και το κόστος επίβλεψης και διαχείρισης του Έργου, ώστε να βοηθηθούν οι ένοικοι να ολοκληρώσουν τάχιστα τις αναγκαίες διαδικασίες συνομολόγησης συμφωνιών με ιδιώτες εργολάβους, ενώ προθυμοποιήθηκε και το ΕΤΕΚ να βοηθήσει σε αυτό, και θα ήθελα δημόσια να το ευχαριστήσω.

Παράλληλα η πρόταση:

· Λαμβάνει υπόψη τα νομικά ζητήματα, που δημιουργούν κωλύματα στην όλη προσπάθεια, δεδομένου ότι η κυριότητα των κτηρίων δεν ανήκει στο κράτος, ενώ καλείται να παρέμβει σε θέματα που αφορούν ιδιωτική περιουσία της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς δυνατόν να ποικίλει. Να θυμίσω πως υπάρχουν ζητήματα νομικής φύσεως, λόγω της παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας (Ε/Κ γη) ή πιστοποιητικών μίσθωσης (Τ/Κ γη), την υποθήκευση των οικιστικών μονάδων και γενικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών.

· Στις περιπτώσεις αναδόμησης πολυκατοικίας στο ίδιο τεμάχιο, προβλέπεται να είναι δυνατή η αξιοποίηση του Κινήτρου Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας με αύξηση του συντελεστή δόμησης και αύξηση του αριθμού ορόφων κατά μέχρι δύο, προς όφελος του συνόλου των συνιδιοκτητών προς αντιπαροχή στον κατασκευαστή ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμο το έργο, εξασφαλίζοντας πρόσθετη ελάφρυνση για τους συνιδιοκτήτες.

· Επιπρόσθετα, στην περίπτωση ανάγκης προσθήκης ανελκυστήρα θα χορηγείται ένα επιπλέον ποσό ύψους €50.000 ανά πολυκατοικία.

Έχουν παρουσιαστεί και έχουν συζητηθεί με τους παρόντες στη σύσκεψη οι πρόνοιες της πρότασης προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο. Θα εξετάσουμε τις ανησυχίες, τις εισηγήσεις και τις απόψεις που υποβλήθηκαν προκειμένου σύντομα να ανακοινώσουμε το εν λόγω σχέδιο μαζί με τον κατάλογο των πολυκατοικιών που χρειάζονται επιδιόρθωση/ συντήρηση ή/ και αναδόμηση.

Θέλω να επαναλάβω πως η πιο πάνω πρωτοβουλία δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις δρομολογούμενες ενέργειες των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων αναδόμησης, επιδιόρθωσης/ ενίσχυσης και ριζικής βελτίωσης Κυβερνητικών Οικισμών.

Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, την ηγεσία της Ένωσης Δήμων, τα στελέχη του ΕΤΕΚ, καθώς και τους υπηρεσιακούς εδώ στο Υπουργείο, για τη βούλησή τους να συμβάλουν στο θέμα αυτό που είναι ύψιστης προτεραιότητας και περιλαμβάνει ζητήματα ασφάλειας και υγείας των πολίτων. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και καλή θέληση, θα βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα