Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
05/02/2021 07:35:16 AM

Ο Υπουργός Εσωτερικών συζήτησε με τον Περιφερειακό Διευθυντή του Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσής για τις μεταναστευτικές ροές στην Κύπρο

04-02-2021 15:17


Την ενίσχυση της συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για την εξεύρεση αποτελεσματικών ρυθμίσεων για εθελούσιες επιστροφές και επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, είχε ως κύριο στόχο η σημερινή συζήτηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή με τον Περιφερειακό Διευθυντή του Γραφείου του ΔΟΜ κ. Ola Henrikson, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Περιφερειακό Διευθυντή για την κρισιμότητα της κατάστασης στην Κύπρο σε ό,τι αφορά στις μεταναστευτικές ροές. Ανάφερε ότι η Κύπρος παραμένει η πρώτη χώρα στις αιτήσεις ασύλου κατ’ αναλογία πληθυσμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. Οι αυξημένες αφίξεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα εισροής μεταναστών κυρίως από την «πράσινη γραμμή», δημιουργούν, είπε, μεγάλη πίεση στο σύστημα ασύλου και υποδοχής της Κύπρου. Παρά την κρίση της πανδημίας, τόνισε ο Υπουργός, η Κύπρος έχει λάβει το 2020, περισσότερες από 7000 αιτήσεις ασύλου, με τους Σύρους να είναι η πρώτη εθνικότητα μεταξύ των αιτητών.
Ο κ. Νουρής πληροφόρησε τον Διευθυντή για τις ενέργειες που προβαίνει η Κύπρος προς αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως είναι η πρόσφατη συμφωνία επανεισδοχής με τον Λίβανο, ενώ ενημέρωσε πως τροχοδρομούνται συμφωνίες και με άλλα κράτη από όπου η Κύπρος έχει αυξημένες αφίξεις μεταναστών. Αναφορά έκανε και στην πρόσφατη υιοθέτηση σειράς νέων νομοθετικών μέτρων για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής ατόμων, των οποίων η αίτηση για άσυλο έχει απορριφθεί.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση χρησιμοποιεί το πρόγραμμα υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και επανένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, στόχος του οποίου είναι η ασφαλής επιστροφή και επανένταξη στις χώρες καταγωγής τους. Ζήτησε δε από τον Διευθυντή της Περιφέρειας του ΔΟΜ περαιτέρω βοήθεια, ούτως ώστε να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί το υφιστάμενο πρόγραμμα. Περαιτέρω ο Υπουργός αναφέρθηκε στο υπό συζήτηση νέο πιλοτικό πρόγραμμα στέγασης ευάλωτων μεταναστών που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην αποτροπή πρόκλησης δημογραφικής αλλοίωσης και γκετοποίησης συγκεκριμένων περιοχών.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής από πλευράς του εξέφρασε την ετοιμότητα του Οργανισμού να στηρίξει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Περιφερειακό Διευθυντή για επίσκεψη του στην Κύπρο.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα