Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
30/01/2023

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στα εγκαίνια του έργου «Αναβάθμιση Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοινοπραξίας των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας»

30-01-2023 15:48

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά, που τελούμε σήμερα τα εγκαίνια του έργου που αφορά στην αναβάθμιση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοινοπραξίας των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Ενός έργου ύψιστης σημασίας με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους Δημότες, όσο και την τουριστική περιοχή των δυο Δήμων.

Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους φίλους Δημάρχους, και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας για την αποφασιστικότητά τους να ολοκληρωθεί άμεσα αυτό το έργο, αλλά και γενικότερα τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν με στόχο την υλοποίηση του οράματος που έχουν θέσει, για την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων των δυο σημαντικών αυτών Δήμων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου. Ένα όραμα το οποίο ενστερνιστήκαμε ως Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, στηρίζοντας εμπράκτως την αναπτυξιακή πολιτική των Δήμων και των Κοινοτήτων μας.

Σήμερα, παραδίδουμε με μεγάλη περηφάνια στους πολίτες ένα σημαίνον έργο που αφορά την Επέκταση και Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), που βρίσκεται στα σύνορα των Δήμων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ ώστε να καταστεί εφικτή η αύξηση της δυναμικότητας του Εργοστασίου για κάλυψη των αυξανόμενων ροών λυμάτων από τις δυο περιοχές, στο πλαίσιο της υποχρέωσης για συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα. Η συγχρηματοδότηση εμπίπτει στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων».

Οι Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων είναι προτεραιότητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη.

Το Εργοστάσιο της Επεξεργασίας Λυμάτων διαχειρίζονται από κοινού τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας μέσω της Κοινοπραξίας που συστάθηκε και κατόπιν μίσθωσης κρατικής γης με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1991.

Μεταγενέστερα, κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση του έργου για την κάλυψη της αυξημένης ροής λυμάτων προς το Εργοστάσιο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και των επισκεπτών της περιοχής μέσω της παράλληλης αύξησης των υποδομών σε ξενοδοχεία, διαμερίσματα, κατοικίες και μαρίνες.

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της ροής λυμάτων, έχει φέρει το υφιστάμενο ΕΕΛ στα όρια των δυνατοτήτων του, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιόδους του χρόνου, να χρησιμοποιούνται εξ ανάγκης, και οι δεξαμενές έκτακτης αποθήκευσης για προσωρινή αποθήκευση των πλεονασματικών ροών.

Ήταν αναμενόμενο ότι η ροή λυμάτων θα αυξανόταν και θα εντεινόταν περαιτέρω μέχρι το 2030, ως αποτέλεσμα και κυρίως λόγω της ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των Μαρίνων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.

Με το έργο αυτό λοιπόν, σήμερα, καλύπτουμε άμεσα τις ανάγκες της περιοχής προλαβαίνοντας τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις λόγω των σημαντικών δυσκολιών στη διαχείριση του αυξημένου όγκου λυμάτων με τις υφιστάμενες υποδομές.

Κύριες και κύριοι,

Με την επέκταση και αναβάθμιση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοινοπραξίας των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας δίδεται στο Εργοστάσιο η δυνατότητα για επεξεργασία 10.000 πρόσθετων κυβικών μέτρων λυμάτων και φτάνει πλέον τις 31.000 κ.μ. ανά ημέρα για κάλυψη της όποιας αυξημένης ροής.

Η νέα μονάδα που προστίθεται στο ΕΕΛ θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, αλλά και σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΕΕΛ. Ταυτόχρονα με την επέκταση του Εργοστασίου, έχει αντικατασταθεί και σημαντικό μέρος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του υφιστάμενου ΕΕΛ, έτσι ώστε να μπορεί το ΕΕΛ να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής.

Η υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Έργου πραγματοποιήθηκε μέσω Διαγωνισμού που περιλάμβανε το κατασκευαστικό μέρος της επέκτασης και της αναβάθμισης του ΕΕΛ από τον ανάδοχο, και ήταν διάρκειας 15 μηνών.

Οι ενέργειες υλοποίησης της σύμβασης άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2022.

Αγαπητοί,

Είναι αυτές τις δράσεις και αυτές τις συνεργασίες που θέλουμε να δούμε να γίνονται πράξη μέσω της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πολίτες το ζητούν και πρέπει να αρχίσουν να καρπώνονται τα οφέλη της μεταρρύθμισης, σε ένα πλαίσιο πιο αναπτυγμένων και ποιοτικότερων τοπικών κοινωνιών.

Η ολοκλήρωση του έργου συμπίπτει χρονικά με τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία προνοεί την κοινή διαχείριση των αποχετευτικών συστημάτων, τα οποία ομαδοποιούνται σε επαρχιακό επίπεδο κάτω από έναν ενιαίο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

Η συνεργασία των δύο Συμβουλίων Αποχετεύσεως Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας για την υλοποίηση αυτού του έργου, στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα για τη συνέχιση και βελτιστοποίηση της, κάτω από την ομπρέλα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2024 θα αναλάβει για ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τη διαχείριση και παροχή της υδροδότησης, των αποχετεύσεων, των αποβλήτων, καθώς επίσης και την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση της ανάπτυξης με την έκδοση των αντίστοιχων αδειών.

Ο στόχος και το μεγάλο στοίχημα της μεταρρύθμισης είναι η λειτουργία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (EOA), να δώσει βελτιωμένες και ψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στους κατοίκους ολόκληρης της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, εκμεταλλευόμενοι τις συνέργειες που προκύπτουν από τη συνένωση των υπηρεσιών και την κοινή διαχείριση τους από τον Επαρχιακό οργανισμό.

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που η δυστοκία που προέκυψε με το θέμα του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου στην επαρχία σας, επιβάλλεται να βρει τη λύση του το συντομότερο, και εν πάση περιπτώσει με το επανάνοιγμα της Βουλής τον προσεχή Μάρτιο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του, θέλοντας να διασφαλίσει ότι η επαρχία Αμμοχώστου δεν θα υστερήσει περαιτέρω στην ετοιμασία της λειτουργίας του νέου ΕΟΑ, ανέλαβε συντονιστικό ρόλο τηρώντας ενήμερα τα μέλη του προσωρινού συντονιστικού συμβουλίου για όλες τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή, βοηθώντας έτσι με κάθε τρόπο στην υπερπήδηση του προβλήματος που προέκυψε.

Κύριες και κύριοι,

Το μεγαλεπήβολο έργο στρατηγικής σημασίας, που σήμερα εγκαινιάζουμε, υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία και τον συντονισμό των τοπικών αρχών, των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης.

Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές, τους Δημάρχους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, αλλά και το προσωπικό των Συμβουλίων Αποχετεύσεων που με την αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς τους κράτους έχουν συμβάλει στην ομαλή υλοποίησή του έργου, όπως φυσικά και την εταιρεία «MIPER LTD», που ανέλαβε την κατασκευή του έργου.

Ένα έργο σημαίνουσας περιβαλλοντικής αξίας, με πολλά οφέλη για τη δημόσια υγεία, αφού μειώνει τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτινων πόρων. Θα συνδράμει ακόμα την προσπάθεια για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων, την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας τους στόχους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τα ύδατα.

Εύχομαι καλή αξιοποίηση αυτού του έργου και ακόμα καλύτερη συνέχεια στην ανάπτυξη της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

(ΕΦυς/ΝΓ/ΣΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα