Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
13/10/2020 11:48:09 AM

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕνόψει της σημερινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Εσωτερικών πληροφορεί το κοινό, πως τα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια, που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. Με τα σχέδια αυτά αυξήθηκε το ύψος της χορηγίας, καθώς επίσης τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Περαιτέρω, εισήχθησαν απλοποιημένες διαδικασίες, για επιτάχυνση του χρόνου εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων.

Κατά την εφαρμογή των αναθεωρημένων σχεδίων (Ιούλιος 2019) εκκρεμούσαν 4.577 αιτήσεις προς εξέταση και επιπλέον υπήρξε αναβάθμιση όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων με τα παλιά κριτήρια, που δεν υλοποιήθηκαν, και για τα οποία δεν λήφθηκε οποιοδήποτε ποσόν, ώστε και οι αιτητές αυτοί να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων των νέων σχεδίων. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εκκρεμούσων αιτήσεων τον Ιούλιο του 2019 ήταν 5.445.

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020, υποβλήθηκαν 1.119 νέες αιτήσεις, αριθμός που καταδεικνύει τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν τα νέα κριτήρια, ανεβάζοντας το σύνολο των προς εξέταση αιτήσεων στις 6.564. Την ίδια περίοδο, εξετάστηκαν συνολικά 3.942 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.658, δηλαδή ποσοστό 67,4%. Έτσι, ο αριθμός των αιτήσεων που εξακολουθούν να εκκρεμούν σήμερα, μειώθηκε στις 2.622.

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει, ότι τα στεγαστικά προσφυγικά πρόγραμμα όχι μόνο δεν έχουν ανασταλεί, αλλά προωθούνται απρόσκοπτα και η εξέταση των αιτήσεων συνεχίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Σημειώνεται, ότι από τον Μάιο του 2020, όπου και έχουν αρθεί τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση, λόγω πανδημίας, έγιναν εννέα συνεδρίες της αρμόδιας Επιτροπής Στεγαστικής Βοήθειας, όπου εξετάστηκαν συνολικά 1.406 αιτήσεις.

Με την έναρξη της πανδημίας (Μάρτιος του 2020), το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε, ότι θα καταβαλλόταν η εγκεκριμένη χορηγία σε όλους τους δικαιούχους, που οι αιτήσεις τους είχαν εγκριθεί πριν την περίοδο εμφάνισης της πανδημίας, κάτι το οποίο έχει υλοποιηθεί. Επιπλέον, δόθηκαν πρόσθετες πιστώσεις στις Επαρχιακές Διοικήσεις ύψους πέντε περίπου εκατομμυρίων Ευρώ, έτσι ώστε να προχωρήσει και η πληρωμή των αιτήσεων, που έχουν εγκριθεί και μετά την πανδημία.

Τέλος αναφέρεται, πως προτάθηκαν αυξημένες πιστώσεις για τα σχέδια αυτά και για τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, θα αυξηθούν κατά €14,3εκ (€38.5 στο σύνολο) οι πιστώσεις για το 2021, ενώ για το 2022 το ποσό αύξησης θα είναι €19,5 εκ (€44,8 εκ στο σύνολο).

Υπουργείο Εσωτερικών

13/10/2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα