Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
22/03/2023

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε δημοσίευμα με τίτλο «Γνώριζε και έκλεινε τα μάτια ο Νουρής»

22-03-2023 11:43

Σε συνέχεια σημερινού δημοσιεύματος με τίτλο «Γνώριζε και έκλεινε τα μάτια ο Νουρής», το οποίο φέρει τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή να γνώριζε για την κατάχρηση που συνέβαινε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΜΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το θέμα των ραντεβού από ατζέντηδες, με τον ίδιο να «έκλεινε τα μάτια», το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι ενέργειες και μέτρα λαμβάνονταν από προηγουμένως, χωρίς αυτά να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Από τον Δεκέμβριο του 2021, με οδηγία του πρώην Υπουργού ξεκίνησε προσπάθεια πάταξης του φαινομένου με την ενημέρωση και εμπλοκή και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας (ΥΑΜ).

Η ΥΑΜ, ανταποκρινόμενη διαβίβασε στις 11 Απριλίου 2022 στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΤΑΜΠ εισηγήσεις για επίλυση του προβλήματος, διατυπώνοντας ταυτόχρονα και δυστοκία υλοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών εξαιτίας της αναγκαιότητας εξυπηρέτησης των χιλιάδων Ουκρανών προσφύγων που έφτασαν στη χώρα μας το ίδιο διάστημα, αλλά και της υποστελέχωσης που αντιμετώπιζαν τα Επαρχιακά κλιμάκια της ΥΑΜ.

Το ΤΑΜΠ, με σειρά επιστολών του μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2022 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, παρέθεσε αριθμό εναλλακτικών επιλογών και εισηγήσεων για τερματισμό του φαινομένου, οι οποίες αξιολογήθηκαν. Σχετικά ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος να προβεί στην εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων, κάτι που όμως τελικά δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι, από την ημέρα που παρατηρήθηκαν τα φαινόμενα της κατάχρησης, έγιναν προσπάθειες ανατροπής του φαινομένου, δίνοντας πίστωση χρόνου για λήψη διορθωτικών ενεργειών, καθότι αφορούσε σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία ίσχυσε στο πλαίσιο της μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νυν Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατόπιν και της ενημέρωσης που έλαβε από το αρμόδιο Τμήμα, έδωσε οδηγία για τερματισμό, εν τέλει, της λειτουργίας του ηλεκτρονικού αυτού συστήματος. Στόχος ήταν ο τερματισμός των φαινομένων κατάχρησης, ενώ ύψιστη προτεραιότητα η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα εξυπηρέτησης του κοινού που εφαρμόζεται από το αρμόδιο Τμήμα περιλαμβάνει τόσο τη διευθέτηση ραντεβού, ανάλογα με την κατηγορία αδειών, όσο και την εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού, κατά σειρά προτεραιότητας.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα