Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
04/05/2022

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών στην ημερίδα για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

04-05-2022 15:57

Σας καλωσορίζω σ’ αυτή την πολύ διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες μας συναντήσεις. Η επόμενη και πιο ελπιδοφόρα μέρα, για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός.

Σήμερα καλούμαστε να ξεκινήσουμε την πορεία υλοποίησης αυτού για το οποίο όλοι εργαστήκαμε για χρόνια.

Μετά από μία και πλέον δεκαετία προσπαθειών, συζητήσεων και διαβουλεύσεων, έγινε κατορθωτό, όλοι μαζί, να καταλήξουμε σε ένα νέο, σύγχρονο και βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον περασμένο Μάρτιο. Αναντίλεκτα, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία η Κυβέρνηση επιδίωξε με συνέπεια, θεωρώντας την ως κορυφαία προτεραιότητά της. Και είναι γι’ αυτό που θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για την πολύτιμη και αγαστή συνεργασία όλων σας προς την επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, τόσο της νυν, όσο και της τέως Επιτροπής, καθώς και τους Προέδρους και μέλη των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου όπως βεβαίως και τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η σημερινή πρώτη μας συνάντηση, έχει ως στόχο να παρέχει σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, την αναγκαία πληροφόρηση για τις πρόνοιες των τριών νέων νόμων, που έχουν ψηφιστεί και παράλληλα, να εστιάσουμε στην προετοιμασία, στη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των οργάνων που προβλέπονται από τους νόμους, αλλά και στον οδικό χάρτη και τα θέματα που χρήζουν ενεργειών, ώστε να υλοποιηθούν όλες οι πρόνοιες της μεταρρύθμισης. Όλα όσα πρέπει να γίνουν στην μεταβατική περίοδο, μέχρι το Μάιο του 2024, είναι πολλά και τα χρονοδιαγράμματα πιεστικά. Θα τηρήσουμε αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι για να επιτύχουμε την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Διαδικαστικά την σημερινή συνάντηση, θα ακολουθήσουν συναντήσεις, σε επαρχιακό επίπεδο, προκειμένου να έχουμε πιο εξειδικευμένες συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, ακόμα και για κάθε νόμο ξεχωριστά.

Νομίζω πως είναι σε όλους κατανοητό, πως η πρόκληση της προετοιμασίας μας για το επόμενο στάδιο είναι τεράστια και απαιτεί από όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους να καταβάλουμε συντονισμένες και καλά οργανωμένες προσπάθειες. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο όπως θα δείτε για να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή και καθοδηγητή των τοπικών αρχών και οργανισμών, μέσω της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, που συστήνεται στο πλαίσιο των περί Δήμων και περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμων, ώστε να επιτευχθεί η σωστή προετοιμασία για τη μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πλαισίωσής μας από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες έχουμε ήδη ζητήσει στήριξη από το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένουμε την υπόδειξη πρακτικών που θα συμβληθούν με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών στις κοινότητες είναι λιγότερο σύνθετο και έτσι δεν προβλέπεται η σύσταση κάποιου προσωρινού οργάνου, κατά τη μεταβατική περίοδο. Παρά ταύτα, η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο επίσης με τη δέουσα προσοχή και θα τύχει στήριξης και καθοδήγησής μας, προκειμένου να συσταθούν οι ορθές οργανωτικές δομές, σε κάθε σύμπλεγμα. Πρόσθετα θέλω να επαναλάβω την δέσμευση μας, πως οι κοινότητες και κατ’ επέκταση τα συμπλέγματα, θα τυγχάνουν αυξημένης οικονομικής στήριξης από το κράτος κατ’ αναλογία με αυτά των Δήμων, ώστε να είναι βιώσιμα και ικανά να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους κατοίκους της υπαίθρου. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην εξέταση και έγκριση αιτημάτων ενισχύοντας την στελέχωση κοινοτήτων με πρόσθετο προσωπικό, για εξυπηρέτηση των υφιστάμενων αναγκών, όπου αυτό χρειάζεται και αιτιολογείται.

Δεν θα αναφερθώ στα επιμέρους χαρακτηριστικά των νέων νόμων, εφόσον αυτά θα σας παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω όμως να επισημάνω ότι μέσα από τις παρουσιάσεις που ακολουθούν, θα αναδειχθούν ορισμένα θέματα, τα οποία ως Υπουργείο έχουμε εντοπίσει ότι χρήζουν περαιτέρω νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης. Αυτά τα θέματα έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού τροπολογιών, που επήλθαν κατά την ψήφιση των νομοσχεδίων. Διαπιστώθηκαν επίσης κάποια πρόσθετα κενά και αδυναμίες, μετά από τη συνολική αξιολόγηση των νόμων, τα οποία επίσης χρήζουν διόρθωσης. Επομένως, αναμένεται ότι εν ευθέτω χρόνο και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη ισχύος των νέων νόμων ότι, το Υπουργείο Εσωτερικών θα επανέλθει με τροποποιητικά νομοσχέδια για διόρθωση των προβληματικών διατάξεων.

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο στόχος της επίτευξης του νέου πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2024, έχει περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί προϋπόθεση για την απορρόφηση πόρων από το Ταμείο, αναγκαίων για τον ζητούμενο μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό. Στο πλαίσιο λοιπόν του Σχεδίου αυτού, έχει εγκριθεί πρόγραμμα κατάρτισης τόσο των αιρετών όσο και των τεχνοκρατών, που θα αναλάβουν την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Το πρόγραμμα ετοιμάζεται, θα υπάρξει διαβούλευση με τις δύο ενώσεις και θα ενημερωθείτε σύντομα.

Απευθυνόμενος ιδιαίτερα προς τους αιρετούς που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, θα ήθελα να σημειώσω, ότι η παράταση της θητείας σας μέχρι και το Μάιο του 2024, σας επιφορτίζει με πρόσθετες ευθύνες. Ζητούμε από εσάς να αξιοποιήσετε την περίοδο αυτή για σωστή προετοιμασία και ομαλή μετάβαση στη νέα τάξη πραγμάτων. Είμαι σίγουρος, ότι όλοι σας θα σηκώσετε αυτό το βάρος με το αίσθημα ευθύνης που σας διακρίνει. Σας διαβεβαιώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι συνεχώς δίπλα σας, για να στηρίξει αυτή την τεράστια προσπάθεια.

Κλείνοντας, θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συνέτειναν στην ολοκλήρωση αυτής της τεράστιας προσπάθειας και ευελπιστώ στη συνεργασία όλων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση μετά τις επόμενες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να λειτουργήσουμε με βάση τη νέα τάξη πραγμάτων, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Το πρώτο βήμα έγινε. Η κυβέρνηση του Προέδρου Αναστασιάδη τήρησε τις δεσμεύσεις της. Όπως συναινετικά προσεγγίσαμε την αναγκαιότητα ψήφισης του Νομοσχεδίου, με τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε και στο στάδιο της υλοποίησης. Μαζί πετύχαμε την ψήφιση αυτής της σπουδαίας για τον πολίτη μεταρρύθμισης, μαζί θα την κάνουμε πράξη.

Σας ευχαριστώ.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα