Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
30/10/2023 03:22:58 PM

Συνάντηση Υπουργού Εσωτερικών με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) είχε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά την οποία συζητήθηκε η συνεργασία του Υπουργείου με τον Σύνδεσμο, καθώς και τρόποι περαιτέρω ενδυνάμωσής της.

Υπουργείο Εσωτερικών και ΣΕΛΚ αξιολόγησαν τη μέχρι τώρα στενή συνεργασία τους για θέματα που αφορούν σωματεία, ιδρύματα και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας κατά της παρεμπόδισης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που υπεγράφη το 2021.

Τέλος, κατά τη συνάντηση, ανταλλάγησαν απόψεις για άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΣΕΛΚ και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ζητήματα αδειοδότησης, αξιολόγησης επενδύσεων, εκπόνησης μελετών οικονομικής επάρκειας και βιωσιμότητας, κοκ.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα