Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
22/06/2023 01:58:56 PM

Αναπομπή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Ιουνίου 2023

22-06-2023 13:45

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια της αναπομπής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Ιουνίου 2023, επιθυμεί να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Η απόφαση για αναπομπή λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά θέματα ασφάλειας που εγείρονται.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση Νόμου δεν προβλέπεται οποιαδήποτε επιβεβαίωση της επάρκειας της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής, από αρμόδιο μηχανικό και η δυνατότητά της να δεχτεί το επιπρόσθετο φορτίο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτό, δυνατόν να δημιουργήσει στατικά προβλήματα σε οικοδομές και κατ’ επέκταση σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Πέραν του πρόσθετου φορτίου, η πρόταση Νόμου δημιουργεί κενό σε σχέση με την ευθύνη για τον τρόπο εγκατάστασης των συστημάτων αυτών, κάτι που επίσης θα πρέπει να ελέγχεται από αρμόδιο μηχανικό, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των διαμενόντων όσο και των περιοίκων. Σημειώνεται, ότι άλλα προσαρτήματα στο κέλυφος οικοδομής, όπως είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και ντεπόζιτα νερού, έχουν εξαιρεθεί από τη διαδικασία εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής, μέσω σχετικού Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, στο οποίο όμως διασφαλίζεται η λήψη ευθύνης από εγκεκριμένο μελετητή, καθώς και η σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών στην οικοδομή.

Πέραν των θεμάτων ασφάλειας, εγείρονται και άλλα νομικά και πρακτικά ζητήματα, εφόσον τίθεται θέμα σε σχέση με τον έλεγχο των πολεοδομικών απαιτήσεων όπως για παράδειγμα η υπέρβαση ύψους, εάν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κέλυφος υφιστάμενης οικοδομής θα εξαιρείται τόσο της Πολεοδομικής Άδειας όσο και της Άδειας Οικοδομής. Παράλληλα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και επί παράνομης οικοδομής η οποία δεν διαθέτει καμία απολύτως άδεια. Τέλος, δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών σε κοινόκτητες οικοδομές, εφόσον δεν καθορίζεται με κάποιο τρόπο η υποχρέωση εξασφάλιση της συναίνεσης όλων των ιδιοκτητών σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι μετά από το τελευταίο διάταγμα σε σχέση με το θέμα έχει απλοποιηθεί η πολιτική για την αδειοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων προβλέποντας τη λήψη αυθημερόν έγκρισης της αρμόδιας οικοδομικής Αρχής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανάληψη ευθύνης από εγκεκριμένο μελετητή και καλύπτοντας τα θέματα συνιδιοκτησίας.

Παρά ταύτα, πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών, στη βάση σχετικών οδηγιών του Υπουργού, είναι η έκδοση νέου σχετικού Διατάγματος, εντός των επόμενων ημερών, που να απλοποιεί ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη διαδικασία ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε συνεννόηση με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, την Ένωση Δήμων Κύπρου και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα