Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
19/03/2022

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 29η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)

19-03-2022 10:20

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό στην 29η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα του πως ένας θεσμός μπορεί να είναι αποτελεσματικός λειτουργώντας συλλογικά αντί ατομικά. Η Πολιτεία δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να δείχνει αμείωτη εμπιστοσύνη προς τον Σύλλογο, καθώς οι δράσεις και επιδιώξεις του, αντανακλούν το έργο και τους στόχους της ίδιας της Κυβέρνησης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας.

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση των δύο τελευταίων χρόνων έχει φανερώσει τις αδυναμίες και ελλείψεις των κρατών ανά το παγκόσμιο και η ανάγκη για δημιουργία ανθεκτικότερων μοντέλων ανάπτυξης και διαφοροποίησης των προτεραιοτήτων είναι πλέον επιτακτική.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφουγκραζόμενο αυτές τις ανάγκες έχει προχωρήσει αποφασιστικά σε ανασχεδιασμούς και εκσυγχρονισμό της κυβερνητικής πολιτικής προσέγγισης για διευκόλυνση και ώθηση των αναπτύξεων.

Νέα Πολιτική αδειοδότησης

Σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα αποτελεί η Νέα Πολιτική για την Πολεοδομική και Οικοδομική Αδειοδότηση. Η εκσυγχρονισμένη, ταχύτερη και διαφανής διαδικασία που τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2020, είναι μόνο η αρχή για την απλοποίηση του μηχανισμού αδειοδοτήσεων. Το ηλεκτρονικό εργαλείο που παρέχεται από το Υπουργείο, βρίσκει μέχρι τώρα εφαρμογή σε απλές αναπτύξεις σε οικιστικές ζώνες, όμως, εντός της τρέχουσας χρονιάς, το πεδίο εφαρμογής θα διευρυνθεί σημαντικά και να καλύπτει μεγαλύτερες και πιο σύνθετες αναπτύξεις, ώστε να ενισχυθούν οι δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα.

Πέραν των 2.500 νέων αδειών έχουν ήδη εκδοθεί με τη χρήση της νέας διαδικασίας, ενώ από τον προσεχή Ιούνιο η ταχεία αδειοδότηση θα πραγματοποιείται και για μεγαλύτερες και πιο σύνθετες αναπτύξεις.

Η Νέα Πολιτική αδειοδοτήσεων θα ολοκληρωθεί με τη ψήφιση του Νομοσχεδίου που αφορά στη διευκόλυνση των Στρατηγικών Αναπτύξεων, το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής με την προσδοκία να αποτελέσει σύντομα Νόμο του Κράτους. Στόχος του Νομοσχεδίου είναι οι μεγάλες επενδύσεις, με κόστος άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, να εξασφαλίζουν όλες τις απαιτούμενες άδειες εντός 12 μηνών.

Σχέδια Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων

Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι η επικαιροποίηση και παράταση των Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων μέχρι το τέλος του 2022. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αξιολογήσει τα αποτελέσματα των Σχεδίων αυτών που είχαν εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2013 και έχει εκτιμήσει ως θετικά τα αποτελέσματα, για αυτό συνεχίζει έκτοτε να τα παρέχει.

Πολίτες και επενδυτές εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίησή τους, γεγονός που συνέβαλε τόσο στις προσπάθειες του Κράτους για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, όσο και στην ενίσχυση διαφόρων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η τουριστική βιομηχανία αλλά και η κατασκευαστική, ειδικά μάλιστα εν μέσω των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και της εκκολαπτόμενης κρίσης λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στεγαστική πολιτική

Πέρα από την ανάγκη προσέλκυσης επενδυτών και προώθησης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, το Υπουργείο αναγνωρίζει και στοχεύει στην αναζωογόνηση και τόνωση της υπαίθρου, ιδιαίτερα στις ορεινές, μειονεκτικές και ακριτικές περιοχές, όπου υπάρχει έντονο το φαινόμενο της μείωσης του πληθυσμού και οι συνθήκες διαβίωσης παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις.

Τα ήδη ελκυστικά και δυναμικά μέτρα που λαμβάνονται, πρόκειται να ενισχυθούν ουσιωδώς εντός της νέας χρονιάς. Οι πιστώσεις που θα διοχετευθούν το 2022, σε ό,τι αφορά στα κονδύλια της στεγαστικής πολιτικής για την ύπαιθρο, έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2021. Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για Ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων υλοποιούνται και ο αριθμός των αιτητών έχει ήδη ξεπεράσει τις προσδοκίες. Αυτό προβλέπεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσω της διεύρυνσης των επιλέξιμων περιοχών και των ακόμη πιο ελκυστικών κινήτρων που θα ανακοινωθούν μεθαύριο Δευτέρα στην παρουσίαση της νέας στεγαστικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα, το κράτος στην προσπάθεια του να προσφέρει προσιτή κατοικία σε κάθε πολίτη, και ιδιαίτερα στα νεαρά ζευγάρια, αποφάσισε να χρηματοδοτεί τα σχέδια προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου μέσω των εσόδων που θα λαμβάνονται από τη επικείμενη λειτουργία του καζίνο, με το 15% των καθαρών εσόδων να αποδίδεται στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, για στήριξη των σχεδίων στέγασης.

Στο σύνολό τους, οι δαπάνες για τα στεγαστικά σχέδια φτάνουν σήμερα τα 125 εκατομμύρια ευρώ για το 2022, ποσό κατά 25% αυξημένο σε σχέση με το 2021 και διπλάσιο σε σχέση με τις δαπάνες του 2018.

Αστικός αναδασμός

Την ίδια ώρα το ΥΠΕΣ στηρίζει την αναγκαιότητα για μια συμπαγή ανάπτυξη των αστικών περιοχών, η οποία θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής του Αστικού Αναδασμού, θέμα το οποίο επίσης μελετάται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι ουσιώδους σημασίας οι υφιστάμενες οικιστικές ζώνες να αξιοποιούνται ορθολογικά, να περιορίζεται η επέκτασή τους και να αξιοποιείται η αδρανούσα γη, ώστε να μειωθούν οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και να διασφαλιστεί η προστασία του.

Σχέδια Ανάπτυξης

Προς αυτή την κατεύθυνση θα στραφούν και τα Σχέδια Ανάπτυξης στην επικείμενη, εκσυγχρονισμένης μορφής, αναθεώρησή τους. Η τροποποίησή τους προσβλέπει στη δημιουργία ενός σύγχρονου χωροταξικού και πολεοδομικού προγραμματισμού, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, καθώς και στη ρύθμιση της ανάπτυξης του Κυπριακού χώρου.

Μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας Αναθεώρησης γίνεται αναγνώριση των προβλημάτων που παρατηρούνται σε θέματα ανάπτυξης γης, λαμβάνονται υπόψη οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται και προτείνονται νέες εισηγήσεις. Στόχος είναι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός να δημιουργήσει ένα αστικό μοντέλο που να αντεπεξέρχεται σε δυσμενείς αλλαγές και απειλές, μέσω της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητάς του.

Πρέπει να σημειωθεί πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία της Αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων πόλεων, λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις και απόψεις των εμπλεκόμενων Φορέων, αλλά δίνει τη δυνατότητα και σε κάθε οργανωμένο σύνολο ή πολίτη να υποβάλει εισηγήσεις μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, για θέματα που αφορούν τις περιοχές μελέτης.

Πολεοδομικά Έργα

Κυρίες και Κύριοι,

Ένα μεγάλο μέρος της αποστολής και οράματος του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με την προώθηση αριθμού Πολεοδομικών Έργων.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η αναζωογόνηση περιοχών στο αστικό κέντρο και την ύπαιθρο, η βελτίωση της κινητικότητας και οδικής ασφάλειας είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους κινούνται τα Πολεοδομικά μας Έργα. Στα πλαίσια των Σχεδίων Ανάπτυξης υλοποιούμε αναπλάσεις ιστορικών πυρήνων, διαμορφώσεις πλατειών και χώρων κοινωνικοποίησης, διαμορφώσεις παραλιακών μετώπων αλλά και διαμορφώσεις γραμμικών πάρκων εντός και εκτός αστικών ιστών. Στα έργα που τροχοδρομήθηκαν ξεχωρίζει η ανέγερση των κτιρίων των τριών Υπουργείων Εσωτερικών, Μεταφορών και Δικαιοσύνης στο χώρο της Αρχιγραμματείας αλλά και το μεγαλεπήβολο έργο της αναζωογόνησης της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας με την μεταφορά της Αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και την παραχώρηση γενναιόδωρων κινήτρων ανάπτυξης φοιτητικών εστιών και όχι μόνο.

Στέγαση των εκτοπισμένων

Αγαπητοί μου, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη διαχρονική στήριξη που η Πολιτεία προσφέρει στους εκτοπισμένους μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχει, διαχρονικά, αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για στέγαση των εκτοπισμένων, μέσω τριών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πρώτο αφορά την αναδόμηση, επιδιόρθωση και ριζική βελτίωση των κτηρίων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς, όπου μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί Έργα αξίας 140 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη Έργα της τάξης των 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την «Αποτίμηση της στατικής επάρκειας των υφιστάμενων πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Παγκύπρια», με σκοπό να εξευρεθεί λύση για την ολιστική και ριζική αντιμετώπιση του θέματος στατικότητας των κτηρίων.

Μέσω του τρίτου προγράμματος που αφορά την «Προσθήκη ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες», έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα ανελκυστήρες σε 115 πολυκατοικίες από ένα σύνολο 368, με άλλες 60 περιπτώσεις να βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή ετοιμασίας μελέτης. Στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024, περιλαμβάνεται πρόσθετο κονδύλι για την συμπλήρωση αυτών των έργων.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους εσάς που με την τεχνογνωσία σας συμβάλλετε έμπρακτα στην αναπτυξιακή πορεία του Κράτους και να σας παροτρύνω να συνεχίσετε να επιδιώκετε τη βέλτιστη αναβάθμιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη να προαχθεί η πράσινη ανάπτυξη και να γίνει επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων της ίδιας της κοινωνίας.

Θέλω καταληκτικά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Προέδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών κύριο Ανδρέα Θεοδότου γι αυτή την τιμητική πρόσκληση, να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και στον Σύλλογο σας να συνεχίσει το εποικοδομητικό και παραγωγικό του Έργο.


(ΝΓ/ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα