Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
05/01/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 - Αναβολή περαιτέρω της εκλογικής διαδικασίας, για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18 των πιο πάνω Νόμων




ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΕΩΣ 2022
------------------------------------------------------

Αναβολή περαιτέρω της εκλογικής διαδικασίας,
για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ψηφοφορίας,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18 των πιο πάνω Νόμων
---------------------------------------------


Επειδή για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας υποβλήθηκαν περισσότερες από μία υποψηφιότητες και επειδή παρήλθε η προθεσμία, που προνοείται από το άρθρο 13 των περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 έως 2022, για υποβολή τυχόν ενστάσεων και, αφού εξέτασα και απέρριψα πέντε (5) ενστάσεις που υπεβλήθησαν, γι’ αυτό εγώ, ο Κώστας Α. Κωνσταντίνου, Γενικός Έφορος Εκλογών, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το άρθρο 18 των πιο πάνω Νόμων, αναβάλλω την περαιτέρω εκλογική διαδικασία, για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ψηφοφορίας την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων.






Κώστας Α. Κωνσταντίνου
Γενικός Έφορος Εκλογών






Λευκωσία 5 Ιανουαρίου 2023


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα