Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
14/05/2021 10:13:17 AM

Ανακήρυξη Εκλογής Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Αρμενίων, άνευ ψηφοφορίας

14-05-2021 09:33


Το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων ανακοινώνει, ότι κατά την 12η Μαΐου, 2021, ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο αξίωμα του αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Αρμενίων, μόνο ο κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν έχει προταθεί ως υποψήφιος για εκλογή ως αντιπρόσωπος της εν λόγω Θρησκευτικής Ομάδας.

Αφού παρήλθε η προθεσμία για την υπόδειξη υποψηφίων και υποβολή ενστάσεων, ο Έφορος Εκλογής δύναται να προβεί σε ανακήρυξη της Εκλογής Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Αρμενίων, άνευ ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η τελετή ανακήρυξης θα διεξαχθεί σήμερα στις 13:30 στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών (Εφόρου Εκλογής).

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα