Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
18/05/2021 07:21:46 AM

Βουλευτικές Εκλογές 2021 - Εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων, που κατά την ημέρα των εκλογών θα βρίσκονται σε περιορισμό, ως επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα κορωνοϊού

17-05-2021 18:32


Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι στη βάση του Άρθρου 65Β, του περί της Εκλογής των Μελών του Κοινοβουλίου Νόμου, για την εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2021, οι εκλογείς που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19, με βάσει τα στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Υγείας, και που κατά τη μέρα ψηφοφορίας θα βρίσκονται σε περιορισμό, σύμφωνα με το εν ισχύ Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο εκδίδεται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να μεταβούν σε εκλογικό κέντρο για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, μπορούν, σε περίπτωση που το επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον Γενικό Έφορο Εκλογών για να εγγραφούν σε προσωρινό ειδικό εκλογικό κατάλογο, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στη διεύθυνση συνήθους διαμονής τους ή στον χώρο νοσηλείας τους. Σημειώνεται, πως η διεύθυνση συνήθους διαμονής είναι αυτή που έχει δηλωθεί από τους ίδιους τους πολίτες στο Αρχείο Πληθυσμού και στη βάση της οποίας αυτοί κατανέμονται σε εκλογικά κέντρα.

Η αίτηση για εγγραφή στον ειδικό αυτό εκλογικό κατάλογο θα γίνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση aps.elections.moi.gov.cy η οποία έχει ενεργοποιηθεί σήμερα. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει να υπάρξει επιβεβαίωση, ότι ο/η εκλογέας που την υπέβαλε, αποτελεί επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού COVID-19, μέσω των στοιχείων που τηρούνται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Υγείας. Η δυνατότητα εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο θα ισχύει από τη Δευτέρα, 17.05.2021, μέχρι και την Παρασκευή, 28.05.2021, η ώρα 06.00 μ.μ. Για σκοπούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ψηφοφόρων που εγγράφονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, αυτός δεν θα δημοσιευτεί.

Οι εκλογείς που θα εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, θα ψηφίσουν σε ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα, που θα στελεχωθούν από δύο υπαλλήλους και μέλη της Αστυνομίας Κύπρου. Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο Γενικός Έφορος Εκλογών θα εκδώσει νέα ανακοίνωση, με την οποία θα επεξηγείται ο τρόπος ψηφοφορίας, για όσους θα εγγραφούν στον ειδικό αυτό εκλογικό κατάλογο.

Για τυχόν απορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στον αριθμό 22 867879, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 07:00 μ.μ. και τo Σαββατοκύριακο από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 01:00 μ.μ.


(ΕΦυς/ΜΓ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα